Position paper Wet DBA

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
30-11-2016

Gezamenlijk standpunt van VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP

 

Samenvatting

De zekerheid voor opdrachtgevers moet per direct terug in de markt, zodat zzp'ers gewoon weer aan de slag kunnen. Om die reden moet de handhaving van de Wet DBA gedurende twee jaar in de ijskast. Dit betekent dat er gedurende deze periode geen boetes en geen naheffingen worden opgelegd. Dat moet gelden voor iedereen. Er mogen geen nieuwe begrippen worden geïntroduceerd, zoals kwaadwillenden, die weer voor nieuwe onzekerheid zorgen. Het kabinet moet 100% duidelijkheid geven dat opdrachtgevers geen risico lopen bij het inhuren van zzp'ers. Tevens moeten we af van de schier oneindige hoeveelheid overeenkomsten die worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Gedurende het moratorium van twee jaar zijn de standaard modelovereenkomsten voldoende. Binnen deze tweejaarsperiode kan dan via herziening het arbeidsrecht worden gewerkt aan structurele oplossingen. Allerlei snelle surrogaatoplossingen dragen niet bij het aan het terugbrengen van het vertrouwen en moeten daarom rigoureus worden afgewezen.

 

Werk voor iedereen
Wij zien een toekomst voor ons waar iedereen aan het werk is. Met ons NL Next Level programma willen we een hogere welvaart creëren met kansen voor iedereen. Hiervoor blijft een gevarieerd en rijk geschakeerd aanbod aan arbeidsrelaties noodzakelijk, van werknemers tot zelfstandig ondernemers. Onze economie kan niet gedijen als arbeid alleen maar kan worden aangeboden in de vorm van een vaste dienstbetrekking of als er alleen zzp'ers aan het werk zijn. Dit past ook helemaal niet bij diegenen die hun arbeid aanbieden. Zij willen hun loopbaan in eigen hand kunnen nemen.

Wetgeving mag nooit de bepalende factor zijn voor ondernemers om iemand wel of niet in dienst te nemen of iemand wel of niet via een opdracht in te schakelen. Ook mag wetgeving er niet toe leiden dat zzp'ers en/of werknemers in onzekerheid worden gestort of van de arbeidsmarkt worden gehouden. Ondernemers moeten op basis van bedrijfsmatige – in plaats van juridische - overwegingen hun bezetting kunnen inrichten.

Twee opmerkingen daarover:

  1. We zien dat de verplichtingen die gepaard gaan met een (vast) arbeidscontract ondernemers afschrikken om mensen aan te nemen. We hebben het werkgeverschap in Nederland beladen met zware lasten en hoge risico's. Ondernemers kiezen voor andere vormen van inzet van arbeid om zo deze kosten en risico's te vermijden. Voor werklozen, zeker ouderen, is het lastiger om weer als werknemer aan de slag te gaan.
     
  2. De Wet DBA biedt in zijn huidige vorm onvoldoende zekerheid aan ondernemers, waardoor zij bang zijn geworden om zzp'ers in te huren. Dit laatste horen wij uit onze achterban en blijkt ook uit recent onderzoek waarbij 85% van de ondernemers verwacht dat het vanwege de Wet DBA lastiger is om zzp'ers in te huren en bijna 10% van de zzp'ers zegt dat lopende opdrachten zijn stopgezet. Dit mag niet het perspectief zijn dat wij deze mensen willen bieden.

Handhaving in de ijskast Het bijzondere aan de (uitvoering van de) Wet DBA is dat de Belastingdienst zich in het domein van het Burgerlijk Wetboek en de jurisprudentie over het arbeidsrecht begeeft. De kosten van een verkeerde beslissing van de Belastingdienst binnen het grijze gebied van het arbeidsrecht zijn dan voor de opdrachtgever. Niet verwonderlijk dat veel opdrachtgevers het risico van die toets niet willen lopen.

Het is daarom noodzakelijk dat de handhaving van de Wet DBA twee jaar lang wordt opgeschort. Dat betekent dat alle opdrachtgevers de zekerheid hebben dat de Belastingdienst gedurende die periode geen naheffingen en geen boetes krijgen opgelegd. Hierbij moeten geen nieuwe begrippen worden geïntroduceerd die alleen maar weer nieuwe vragen oproepen, zodat opdrachtgevers alsnog denken risico te lopen. Het kabinet moet glashelder zijn in de boodschap dat opdrachtgevers geen enkel risico lopen op naheffingen en boetes.

 

Gebruik algemene overeenkomsten
Tevens moeten we af van de schier oneindige hoeveelheid overeenkomsten die aan de Belastingdienst worden voorgelegd. Dit heeft alleen maar geleid tot meer onzekerheid in de markt. De conclusies van de Commissie Boot dat deze algemene overeenkomsten té algemeen van aard zijn, doen vanwege het moratorium van twee jaar ook niet meer ter zake. Gedurende deze tweejaarsperiode zijn de algemene modelovereenkomsten voldoende.

 

Moderniseren wetgeving
We moeten af van de benadering dat aan de hand van een groot aantal in de jurisprudentie gegroeide variabelen (die ook nog eens in relatie tot elkaar moeten worden gewogen) eerst moet worden bepaald dat géén sprake is van een dienstbetrekking, voordat duidelijk is dat er sprake is van een overeenkomst tot opdracht.

We zien met het kabinet dat de dynamiek van de huidige arbeidsmarkt niet meer past binnen de strikte kaders van het bestaande arbeidsrecht. We moeten de relevante instituties dus aanpassen aan de nieuwe omstandigheden en moderniseren. Het is daarom een goede zaak dat het kabinet heeft aangekondigd dat zij de arbeidsrechtelijke begrippen 'gezagsverhouding' en 'vrije vervanging' wil herbezien. Sociale partners moeten worden betrokken bij het werk aan een fundamentele herijking.

 

Geen surrogaatoplossingen
Terwijl deze oplossingen worden uitgewerkt mogen we niet in de val trappen om tot snelle surrogaatoplossingen te willen komen. Het is inmiddels wel duidelijk dat het vertrouwen van opdrachtgevers niet terugkomt door quick fixes of slim pleisters plakken. Het is ook niet verantwoord om op die manier zo'n 500.000 zzp'ers in grote onzekerheid te brengen of zij de volgende maand nog wel opdrachten kunnen krijgen, zodat ze in hun inkomen kunnen voorzien. Het is daarom zaak dat het kabinet hier per direct een hele duidelijke lijn trekt.