BusinessEurope: belangenbehartiger van het Europese bedrijfsleven

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
20-05-2021

BusinessEurope in Brussel vertegenwoordigt alle bedrijven in Europa, groot en klein. De werkgeversorganisatie wil de economische groei en het concurrentievermogen van Europa versterken. Het woord is aan Luisa Santos, Deputy Director General en hoofd van de afdeling Internationaal Ondernemen.

 

Wie vormt jullie achterban?

‘Onze leden zijn 40 nationale ondernemersorganisaties uit de EU-27 en uit landen die EU-lid willen worden of nauwe banden hebben met de EU. Daaronder valt nu ook het Verenigd Koninkrijk. Verder zijn bij ons 70 partnerbedrijven vertegenwoordigd. Dat zijn meestal multinationals die veel in Europa opereren en investeren, al hebben ze hun hoofdkantoor soms elders.’

 

Hoe werkt BusinessEurope en wat is de rol van MKB-Nederland en VNO-NCW?

‘We werken met werkgroepen en commissies om onze standpunten te bepalen. Daarbij betrekken we Europese sectoren zoals bijvoorbeeld automotive en farmacie, want dat versterkt onze positie. MKB-Nederland en VNO-NCW, in 1958 medeoprichters van onze voorloper UNICE, horen tot onze actiefste leden. Ze praten regelmatig mee in bijeenkomsten tot op het hoogste niveau, altijd met een constructieve aanpak.

Nederland is als klein handelsland sterk afhankelijk van internationale ontwikkelingen. Daarom is het geïnteresseerd in vrije handel en open markten. We proberen te garanderen dat de EU-standpunten daarmee rekening houden. Verder zijn MKB-Nederland en VNO-NCW samen met de Nederlandse regering een voorloper in duurzaamheid. Dat levert goede input voor discussies op Europees niveau. Nederland heeft meer invloed bij beslissingen in de EU dan de grootte rechtvaardigt, door de pragmatische houding en het zoeken naar een evenwicht tussen grotere landen.’

 

Met welke ontwikkelingen houden jullie je nu bezig?

‘Te veel om op te noemen. COVID-19 heeft onze aandacht, bijvoorbeeld wat lidstaten doen aan herstelplannen en financiële steun voor de economie. Bij de Europese Commissie volgen we onder meer de green deal, de digitale transformatie en het supply chain due diligence-initiatief, waarbij MKB-Nederland en VNO-NCW ook sterk betrokken zijn. Ook houden we de internationale situatie in de gaten, waaronder de relatie met de grootste handelspartners: de VS, China en nu ook het Verenigd Koninkrijk. Dit jaar is de hervorming van de WTO belangrijk. De nieuwe director-general moet de organisatie moderniseren om het vertrouwen te herstellen.’

 

Wat heeft BusinessEurope recent bereikt voor Europese bedrijven?

‘Toen er nog geen handelsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk was, dreigde Europa een tijd lang handel te moeten drijven onder de basisregels van de WTO, wat ontwrichtend zou werken. Wij hebben ons toen sterk gemaakt voor een overgangsregeling voor een soepeler overgang, en die is er ook gekomen. Dat is een belangrijk wapenfeit. Daarnaast signaleerden wij bij het begin van de lockdown dat vrachtwagens problemen kregen vanwege de gesloten grenzen. Wij vroegen daar aandacht voor bij de Europese Commissie en dat heeft geleid tot green lanes voor vrachtwagens. En zo zijn er nog talloze voorbeelden.’