Autoriteit Persoonsgegevens nieuwe stijl: niet groter, wel anders

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
20-01-2017

Een vijf keer zo grote Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Jacob Kohnstamm, voormalig voorzitter, zag daar wel wat in. En ook huidige AP-baas Aleid Wolfsen vindt het een must. Niet als je het mij vraagt. Volgens mij ligt de kracht van een vernieuwde Autoriteit Persoonsgegevens juist in kwaliteit, niet in kwantiteit.

 

Belangrijk werk

Dat de Autoriteit Persoonsgegevens belangrijk werk doet, kan ik alleen maar onderstrepen. En om innovatie met data in goede banen te leiden, is het goed om te kijken naar wat er allemaal wél kan met data, in plaats van wat allemaal niet mag zoals nu vaak het geval is. Daar heeft de AP nu en straks genoeg manschappen voor, zeker als straks de nieuwe Europese privacywet wordt ingevoerd. Veel bedrijven zullen dan – op eigen kosten – een interne privacy toezichthouder moeten aanstellen die de Autoriteit Persoonsgegevens van een schat van toezichtsdata voorziet. Zo bezien krijgen Kohnstamm en Wolfsen meer toezichtscapaciteit dan ze konden dromen.

 

Innovatieversneller

Zaak is dat de AP zich veel meer gaat concentreren op het belang van data als innovatieversneller. Een goede eerste stap lijkt mij de aanstelling van een derde man of vrouw in het college. Dat wordt nu gevormd door een rechter en een officier van justitie. Waarom dan niet als welkome aanvulling iemand uit de praktijk die een sterke affiniteit heeft met innovatie? Die kan ervoor zorgen dat de Autoriteit Nederland het informatietijdperk in loodst.

 

Kwaliteit

Data zijn inmiddels alomtegenwoordig. We passen met realtime gegevens ons energieverbruik thuis aan, verbeteren via slimme polsbandjes onze conditie en artsen monitoren de hartslag en bloeddruk van hun patiënt op afstand via een sensor in de aorta. De komende tien jaar zal het belang van data voor onze welvaart en welzijn alleen maar verder toenemen. En daar past een kwalitatief sterke Autoriteit Persoonsgegevens bij.

 

David de Nood

Beleidssecretaris ICT en privacy