D66 heeft het mis: bedrijfsleven zet zich juist hard in voor EU

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
02-03-2017

Ik stond echt even met mijn ogen te knipperen: D66-leider Alexander Pechtold hekelde deze week in een interview in het FD ‘de passieve houding’ van bedrijven en hun vertegenwoordiger VNO-NCW als het gaat om de politieke discussie over de toekomst van de Europese samenwerking. Je bent in verkiezingstijd op heel wat voorbereid, maar gekker moet het niet worden.

 

Meer Europa

Als er één groep in Nederland is die continu het belang van Europa voor ons land, voor onze economie en voor onze burgers aan de orde stelt, dan zijn het wel ondernemers en hun organisaties. Europa is één van de kernprogramma’s van NL Next Level, de campagne waarmee VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland al bijna een jaar lang de boer op gaan met oog op de verkiezingen. De eerste zin daarvan luidt: ‘Dwars tegen de stroom in pleiten wij nadrukkelijk vóór voortgezette samenwerking in Europa.’ Daar zit geen woord Chinees bij.

 

Hard nodig

De Europese Unie blijft essentieel om samen te werken aan het versterken van de economie. Daarbij gaat het om kernzaken als de interne markt, innovatie, industrie, transport, circulaire economie, maar op het sociale vlak ook om zaken als de Skills Strategy ter bevordering van de kansen op de arbeidsmarkt en het voorkomen van (jeugd)werkloosheid.

 

Geopolitiek

Maar Nederland heeft ook om zijn positie in de wereld veilig te stellen meer dan ooit de geopolitieke massa van de Europese Unie nodig. De schokken van de laatste jaren – Poetin, migratie, terrorisme, Trump, China - hebben geleerd dat de vrijheid van Europa niet vanzelfsprekend is; we moeten haar handhaven en bevechten, en dat kunnen we niet alleen. Zo heeft de Europese Unie effectief gecontroleerde buitengrenzen nodig om toekomstige migratiedruk te weerstaan. Tijdelijke noodverbanden voldoen niet.

 

EU: daarom dus

Deze boodschap brengen we onvermoeibaar voor het voetlicht. In interviews en speeches van de voorzitters en in een voortdurende dialoog met ceo’s en branches. Die spreken zich hierover ook publiekelijk uit, bijvoorbeeld in Forum, het opinieblad van VNO-NCW. Iedere politieke partij die het belang voor Nederland ziet van de Europese samenwerking vindt ons aan zijn zijde. En dat blijft zo, wat de verkiezingsretoriek ook toetert.

 

Winand Quaedvlieg

is permanent gedelegeerde in Brussel en hoofd van Kantoor Brussel van VNO-NCW

In zijn maandelijkse blog staat hij stil bij de rijk geschakeerde Brusselse en Europese actualiteit