Minder administratieve lasten door nieuw Europees btw-plan? Ik dacht het niet

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
07-09-2018

Stel, je levert als ondernemer machineonderdelen aan een bedrijf in Duitsland. Deze gaan nu zonder btw de grens over. De Duitse klant voldoet de btw en regelt dat zelf in zijn aangifte. Overzichtelijk toch? Nog wel, ja. Want als het aan de Europese Commissie ligt, wordt dit allemaal anders. Onlangs zijn de technische details van het plan gepubliceerd. Genoeg reden om onze bezwaren tegen de plannen van de Commissie nogmaals voor het voetlicht te brengen.

 

B2b

Waarom de verandering? De Europese Commissie wil zo fraude bestrijden én de administratieve lasten verminderen voor Europese ondernemers die grensoverschrijdend zakendoen met andere bedrijven. Als bovengenoemde ondernemer in machineonderdelen zou je in 2022 zelf de btw moeten innen van de Duitse klant, conform het Duitse tarief, dat bedrag op je factuur moeten vermelden, en het dan afdragen aan de Nederlandse fiscus. Die maakt het geld dan over naar de collega's in het land van bestemming.

 

Meer rompslomp

Minder administratieve lasten? Nee, ze nemen zelfs toe. Ga maar na: als ondernemer moet je het btw-tarief van potentieel 27 EU-landen toepassen. Daarbij komt dat je per land moet nagaan welke goederen onder het verlaagde en welke onder het normale tarief vallen. En wat als de klant de factuur niet betaalt? Ook dat is ingewikkeld, want de regels over oninbare vorderingen verschillen per land. Bovendien kan de nieuwe btw-heffing grote negatieve gevolgen hebben voor de cash-flow van veel Nederlandse ondernemers.

 

Certified Taxable Persons

Niet in alle gevallen wordt overigens btw geheven. De nieuwe plannen gelden niet voor de gecertificeerde belastingplichtigen, de zogeheten Certified Taxable Persons (CTP’s). Voor hen blijft het tarief van 0 procent gelden. Hoewel het CTP-concept lastenverlichting betekent, leidt het voorgestelde model ertoe dat er straks twee verschillende administratieve systemen moeten komen: een voor CTP's en een voor niet-CTP's. Wéér een extra administratieve last. En gemakkelijk is het niet om zo'n certificaat te krijgen: zeker niet voor mkb'ers.

 

Fraude

Ook het halen van het tweede doel, het bestrijden van fraude, gaat met het nieuwe btw-systeem niet lukken. Het type fraude waarbij ten minste een van de ondernemers in de handelsketen de btw niet afdraagt, wordt met het nieuwe plan niet onmogelijk gemaakt, maar zal slechts verschuiven. Daar komt nog bij dat de extra btw-stroom van 600 miljard euro, die ontstaat door de heffing over leveringen naar andere EU-landen, juist tot meer fraudemogelijkheden leidt. Fraude gaat ten koste van bonafide ondernemers en moet met kracht worden bestreden. Maar dan wel doelgericht. De mede door Nederland ontwikkelde Transaction Network Analysis, waarmee fraudenetwerken sneller in kaart worden gebracht, wordt in 2019 operationeel. Deze ICT-tool is een veel effectiever instrument om fraude aan te pakken.

 

Hoe nu verder?

Een nieuw btw-systeem moet daadwerkelijk de administratieve lasten van ondernemers verlagen en en fraude terugdringen. Daarom moeten andere modellen onderzocht worden. Denk aan een model met verlegging van de btw-heffing naar de afnemer, waarbij niet de goederenstroom, maar het btw-nummer van de afnemer bepaalt wat het bestemmingsland is. Dat is voor het bedrijfsleven veel gemakkelijker. Eerder hebben de lidstaten de Europese Commissie formeel gevraagd om alternatieven te onderzoeken, maar dat is niet gebeurd. Het is in het belang van zowel de lidstaten als het bedrijfsleven dat aan het verzoek nu snel gehoor wordt gegeven.

 

Janny Kamp

Beleidssecretaris Belastingen