Na Prinsjesdag: kabinet solt met winstbelasting

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
23-10-2019

Leve de middeninkomens! Dat lijkt het thema van het Belastingplan voor 2020, waarover de Tweede Kamer zich deze week buigt. Goed dat het kabinet op dit punt heeft geluisterd naar suggesties van onder meer het bedrijfsleven. De middeninkomens profiteren namelijk nog te weinig van het economisch gunstige tij. Ook goed dat kleinere werkgevers meer mogelijkheden krijgen om via de werkkostenregeling iets extra’s voor hun personeel te doen. En dat de woningbouw wordt gestimuleerd. Al vraag ik me af of dit geen druppel op de gloeiende (PAS-)plaat is.

 

Compenseren niet nodig

Minder te juichen voor ondernemers valt er over de plannen met box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) en de vennootschapsbelasting (VPB). Het kabinet wil de verlaging van tarieven van de winstbelasting compenseren met de verhoging van het tarief van box 2 vanuit het oogpunt van globaal evenwicht tussen directeuren-grootaandeelhouders en ondernemers die vallen onder de inkomstenbelasting. Maar de tariefsverlaging van de winstbelasting wordt door het bedrijfsleven zélf betaald door een verbreding van de grondslag voor de heffing. De overheid behoudt de belastinginkomsten en hoeft dus helemaal niets te compenseren.

 

Wereld op zijn kop

Inmiddels heeft het kabinet ook nog eens besloten om de verlaging van de VPB uit te stellen. Zo ontstaat ruimte voor de voorgenomen koopkrachtverbetering. Ondertussen wordt het tarief van box 2 wél gewoon verhoogd. Dat is toch de wereld op zijn kop? Als die twee al communicerende vaten zijn – wat ik betwist – waarom voer je dan de ene maatregel door en de andere (nog) niet?

 

Winst is geen inkomen

Wat het kabinet in de discussie over de winstbelasting lijkt te vergeten, is dat winst niet verward moet worden met vrij besteedbaar inkomen voor ondernemers. Winst is voor hen een middel om in economisch goede tijden een buffer op te bouwen voor mindere tijden. Zo kan de onderneming blijven voortbestaan, investeren en groeien. Dat is in ieders belang: de ondernemer, de werknemers en de samenleving. Inclusief de middeninkomens.

 

Gijs Strijker

Beleidssecretaris belastingen