Privacy familiebedrijven niet te grabbel gooien

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
15-05-2017

Om witwaspraktijken en de financiering van terrorisme aan te kunnen pakken, wil de Europese Commissie dat lidstaten de uiteindelijk belanghebbenden in bedrijven in kaart brengen. Zij moeten een zogenoemd UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) aanleggen met informatie over die personen. Het kabinet stelt voor om in Nederland het UBO-register gedeeltelijk openbaar te maken. Nu is de wens om misdaad te bestrijden helemaal terecht. Maar deze invulling van het register gaat heel ver.

 

Grote zorgen

Familiebedrijven maken zich dan ook grote zorgen. Zij vinden het een te grote inbreuk op hun privacy. De te registreren familieleden hebben niets te verbergen, maar willen niet dat jan en alleman inkijk heeft in hun financiële situatie. Want voor je het weet denken kwaadwillenden dat er iets bij je te halen valt. Nederland telt 260.000 familiebedrijven, goed voor 70 procent van het aantal ondernemingen met personeel. Die moeten zich thuis blijven voelen in Nederland. Dat is niet het geval als hun privégegevens op straat liggen.

 

Tegen de trend in

Het risico daarop kan worden voorkomen door het register alleen toegankelijk te maken voor officiële instanties. Zoals de Europese richtlijn er nu ligt, is dat niet mogelijk. De Nederlandse uitwerking van de richtlijn gaat met het gedeeltelijk openbare register zelfs nog verder. Terwijl recente uitspraken van mensenrechtenhoven juist eerder in de richting gaan van een verscherping van de bescherming van persoonsgegevens. Het UBO-register gaat in deze vorm dus tegen de trend in.

 

Vermindering kosten en administratieve lasten

Het kabinet moet er daarom bij de Europese Commissie op aandringen dat de richtlijn wordt aangepast. Dan kan meteen worden gekeken naar de mogelijkheden om de kosten en administratieve lasten van het register te verminderen. Uiteraard zonder dat dat leidt tot schending van de privacy. Meldingsplichtige instanties als banken, verzekeraars en notarissen zijn namelijk wettelijk verplicht de antecedenten van hun cliënten na te gaan. Dat kan voor zowel de instanties als de cliënten tot kosten leiden die niet in verhouding staan tot het doel van de verplichting.

 

Suzanne Drion

Beleidssecretaris ondernemingsrecht