Specialistisch vakmanschap heeft toekomst!

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
20-04-2017

Het Platform Ambachten van MKB-Nederland en het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap trekken gezamenlijk ten strijde voor het behoud van het specialistisch vakmanschap in Nederland. Het meldpunt is sinds een jaar ondergebracht in het samenwerkingsverband van MBO-onderwijs en bedrijfsleven, de SBB. In dat jaar is hard gewerkt en veel bereikt. Alle gezamenlijke aandacht en inzet hebben opgeleverd dat de kleine unieke opleidingen op de politieke agenda staan en waar nodig beschermd worden. Belangrijker nog: De opleidingen zijn in beeld bij leerlingen, onze toekomstige vakmensen.

 

Wat is er inmiddels bereikt?
De minister van OCW nam enkele jaren geleden al het besluit om aan deze unieke opleidingen een hogere bekostigingsfactor toe te kennen om de uitvoerbaarheid hiervan voor scholen te bevorderen. Kleine unieke opleidingen zijn immers relatief kostbaar om in stand te houden. Dat was een eerste, belangrijke stap. Sindsdien is er echter niet stilgezeten.

 

Er is een speciale sectorkamer en een meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap ingericht  binnen de SBB. Zo is er een plek gecreëerd waar o.a. scholen en branches aan de bel kunnen trekken als een beroep en of opleiding dreigt te verdwijnen. Indien er wel degelijk arbeidsmarktperspectief is voor dit beroep kunnen van hieruit duurzame opleidingsarrangementen worden ontwikkeld en gemonitord.

 

Verder is recent een consortium opgericht van vakscholen en brancheverenigingen dat gezamenlijk invulling geeft een de nieuwe, brede opleiding tot specialistisch vakman. Deze nauwe samenwerking borgt de toekomst voor opleidingen tot beroepen als meubelmaker, hoedemaker, keramist of kledingontwerper.

Ook aan politieke aandacht heeft het specialistisch vakmanschap geen gebrek. Onlangs nog werden de nieuwe leden van de Vaste Tweede Kamercommissie voor OCW door het ministerie bijgepraat over de inhoud van een nieuw wetsvoorstel dat in de komende periode door de Tweede Kamer behandeld gaat worden. Met dit wetsvoorstel zet minister Bussemaker weer een nieuwe stap om kleine opleidingen voor beroepen die van belang zijn voor Nederland te beschermen. Het meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap en het Platform Ambachten van MKB-Nederland zijn hier blij mee.

 

Ondanks dit succesvolle afgelopen jaar blijven we natuurlijk ook in de komende tijd de ontwikkelingen op de voet volgen:

  • Worden de beleidsmaatregelen op een goede manier geïmplementeerd, zodanig dat dit recht doet aan de kleine unieke opleidingen?
  • Welke procedure wordt ontwikkeld voor het evenredig toekennen van de hogere bekostigingsfactor die kleine unieke opleidingen moet beschermen?
  • Hoe wordt structureel onderzoek geregeld naar de ontwikkelingen in de ambachtseconomie en het specialistisch vakmanschap?

Wij blijven ons inzetten voor de vakman.

 

Rob Wolthuis, MKB-Nederland
Rozemarijn van Deelen, Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap SBB