Stijging verkeersongevallen moet gestopt

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
19-04-2017

Sterven door een verkeersongeluk is zeldzaam traumatisch. Je zoon vertrekt blakend van gezondheid en levenslust, het volgende moment ligt je kind levenloos op het asfalt. Tonio van der Heijden stierf in het verkeer, 21 jaar oud. Zijn vader schreef een boek over zijn verdriet. Hij staat niet alleen in zijn verlies. Ongelukken in het verkeer zijn de nummer 1 van niet-natuurlijke doodsoorzaken van jongeren. In 2015 stierven in Nederland 621 mensen in het verkeer. Een stijging van bijna 10 procent ten opzichte van 2013 en 2014.

 

Dure plicht

Mobiel zijn is een menselijke behoefte en transport is noodzakelijk voor de economie. Maar deelnemen aan het verkeer is risicovol. Dat schept voor maatschappelijke partners en overheden de dure plicht om deze risico’s te verminderen. Dat lukt de laatste jaren niet goed. Niet alleen steeg het aantal verkeersdoden, ook het aantal ernstig gewonden in het verkeer stijgt al 10 jaar, naar inmiddels 21.300 per jaar. Daarmee is het aantal ernstig gewonden het dubbele van het streefcijfer van de minister van Infrastructuur en Milieu: het wat Kafkaësk aandoende doel van 10.600 ernstig verkeersgewonden per jaar.

 

Maatschappelijke kosten

Ook als ongelukken beperkt blijven tot blikschade, zijn er forse gevolgen: 20 procent van de files wordt veroorzaakt door een ongeluk. En zoals u weet, dat zijn de files waar je het langste in staat, omdat er meestal rijstroken dicht moeten. De maatschappelijke kosten van verkeersongelukken zijn becijferd op 14 miljard euro.

 

Nationale prioriteit

Daarom ben ik ook blij met het manifest dat vandaag door een brede coalitie van partijen is aangeboden om van verkeersveiligheid een nationale prioriteit te maken. Partijen als VNO-NCW, MKB-Nederland, het verbond van verzekeraars, TLN, RAI vereniging en de ANWB hebben elkaar daarin gevonden.

 

Maatregelen

Het aantal verkeersslachtoffers kan niet met één maatregel worden teruggebracht. Alleen een verbetering van zowel infrastructuur, voertuigen als gedrag helpt het aantal doden, gewonden en schadegevallen terug te dringen. De coalitie stelt voor onveilige situaties in regionale en lokale infrastructuur op te lossen, te bevorderen dat nieuwe auto’s met de meest geavanceerde veiligheidsvoorzieningen worden gekocht en meer te handhaven op forse snelheidsovertredingen en alcoholgebruik. Partijen nemen ook zelf maatregelen. Zo bepalen steeds meer werkgevers dat hun medewerkers niet meer mogen bellen tijdens het rijden, ook niet handsfree.

 

Formatietafel

Ik hoop dat de onderhandelaars aan de formatietafel de aanbevelingen ter harte zullen nemen. Want ieder verkeersongeval dat we voorkomen, kan het verschil uitmaken tussen leven en dood.

 

Marnix Koopmans

Beleidssecretaris infrastructuur