Telecomsector beschermen prima: maar regel het dan wel goed a.u.b.

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
20-04-2017

Minister Kamp van Economische Zaken werkt aan een Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie. Die moet hem de mogelijkheid geven om overnames in de sector te verbieden of terug te draaien als die ‘gelinkt zijn aan criminele activiteiten, te boek staan als financieel kwetsbaar of die een niet-transparante eigendomsstructuur hebben.’

 

Vitale infrastructuur

Geen misverstand: het is een goede zaak dat de overheid de telecomsector als vitale infrastructuur voor Nederland wil beschermen. Maar bij de manier waarop Kamp dit wil doen, zijn wel wat kanttekeningen te maken.

 

Te ruim omschreven

Zo wordt het begrip telecommunicatiesector wel heel ruim omschreven in het wetsvoorstel dat nu ter consultatie ligt. Kamp richt zich in zijn wet namelijk niet alleen op aanbieders van telefonie en internet. Ook bedrijven die actief zijn met internetknooppunten, datacentra, hosting en certificeringsdiensten vallen wat hem betreft onder de wet. Dat maakt de wet zo breed dat het niet meer in balans is met de open markteconomie die Nederland ook wil zijn.

 

Rechtszekerheid bieden

Ook zou de wet partijen meer rechtszekerheid moeten bieden. De gronden op basis waarvan de minister tot een verbod kan komen zijn nu te ruim. Dat geldt ook voor het verplicht afstand moeten doen van aandelen. Beter zou zijn om tot een systeem te komen dat partijen vooraf zekerheid biedt. De Elektriciteitswet, de Gaswet of de Wet op het financieel toezicht kunnen hierbij als voorbeeld dienen. Ondernemingen in vitale infrastructuren moeten immers weten waar zij aan toe zijn. Daarom is het belangrijk dat het kabinet inzicht geeft in de algemene uitgangspunten die zij wil hanteren als het gaat om overnames in vitale sectoren.

 

Suzanne Drion

Beleidssecretaris ondernemingsrecht