Werken over de grens: zó moeilijk kan dat toch niet zijn?

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
09-12-2016

Wist u dat Slowaken kampioen 'werken-over-de-grens' zijn? Maar liefst 6 procent werkt buiten zijn of haar thuisland. Ook weer niet zó verrassend, want Slowakije ligt in het hart van Europa en wordt omringd door zes buurlanden. Maar toch: ook Nederland heeft buurlanden en ruim 1000 kilometer landgrens. Maar staat als het gaat om werken in het buitenland – in voetbaltermen –  in het rechterrijtje. Een schamele half procent van de Nederlanders werkt buiten ons land.

 

Winst

En dat is jammer. Het CPB becijferde dat het wegnemen van grensbelemmeringen, zoals grote verschillen in sociale zekerheid en fiscaliteit, in het gunstigste geval zou zorgen voor banen voor 42.000 mensen. Ook gaan mensen meer verdienen als het makkelijker wordt om over de grens te werken: het gemiddelde salaris in de grensprovincies gaat omhoog met 140 euro, aldus het CPB. Voor inwoners van Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen is er de meeste winst te behalen, regio’s die nu gebukt gaan onder krimp en geplaagd worden door werkloosheid.

 

Werknemers

Natuurlijk: er is een vrij verkeer van werknemers in Europa. Dus werken in een andere EU-lidstaat is geen enkel probleem. Behalve dan dat werknemers zelf dat soms wel anders zien. Ze spreken de taal niet, hun diploma’s worden niet altijd erkend. En wat als je pensioen en je ww-opbouw in gevaar komen omdat het in het buitenland anders is geregeld. Dat zijn obstakels die je niet zomaar weg neemt. Maar we kunnen natuurlijk wel een serieuze poging wagen.

 

Duits

Waarom is er bijvoorbeeld niet meer aandacht voor Duits op school? Waarom wordt er niet meer voorlichting gegeven over de consequenties van werken in het buitenland? Dat zou echt veel zorgen wegnemen. Gebeurt er dan helemaal niks dit moment? Jawel, er zijn verschillende sectorplannen gemaakt door werkgevers, FNV en de overheid. Maar dat zijn druppels op een gloeiende plaat. Ze lossen de knelpunten voor werknemers nog niet op. Terwijl er alle reden voor is daar nu wel aandacht aan te besteden. Er is dus zwaarder geschut nodig.

 

Actie 

Het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid heeft alle knelpunten geïnventariseerd en komt in januari met haar rapport. Ook heeft het CPB een goede aanzet gedaan door in beeld te brengen hoeveel we kunnen winnen bij meer arbeidsmobiliteit aan de grens.  Ondernemers verwachten nu ook actie van de politiek!