Wetsvoorstel griffierechten intrekken uitstekend idee

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
10-12-2015

Zorg voor een aanzienlijke verhoging van de kosten om een rechtszaak (in hoger beroep) aan te spannen en het aantal rechtszaken daalt vanzelf. Dat was het idee achter het wetsvoorstel dat het kabinet in 2013 indiende om de griffierechten te verhogen. Daarnaast zou de verhoging ook de kwaliteit van de rechtspraak moeten waarborgen.

Rechtsbescherming in gedrang
Inderdaad had het wetsvoorstel onmiskenbaar gevolgen voor de toegang tot de rechtspraak. Niet alleen burgers, maar ook bedrijven zouden zo minder vaak naar de rechter stappen na een afweging gemaakt te hebben vanwege de hoge kosten. En dat is een slechte zaak. In de rechtspraak moet het uitgangspunt juist zijn dat alle partijen in alle procedures toegang tot de rechter hebben. Dus niet alleen de partijen die het zich kunnen veroorloven. Hierdoor komt de rechtsbescherming in Nederland in het gedrang. Bovendien ontbreekt voor dit wetsvoorstel een goede impactanalyse die duidelijk moet maken in hoeverre en voor welke zaken toegang tot de rechter zou kunnen worden beperkt.

Mooie overwinning
Het bedrijfsleven heeft altijd zich tegen deze verhoging verzet. Maar ook de Raad voor de rechtspraak en verschillende Tweede Kamerleden zetten hun vraagtekens bij het voorstel. De regering heeft onlangs bij de begrotingsbehandeling aangekondigd het voornemen te hebben dit wetsvoorstel in te trekken omdat er onvoldoende draagvlak voor is. Een mooie overwinning voor een ieder die de rechtsbescherming hoog in het vaandel heeft staan.

Susanne van Dijk
secretaris beleidsteam Fiscaliteit, Ondernemersrecht en Corporate Governance