De MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland - gemeenten

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

De editie 2020 - 2021 is september 2020 gestart.

 

Gemeenten konden zich tot uiterlijk 29 januari inschrijven om actief deel te nemen aan dit unieke onderzoek.

 

Bent u ondernemer? Vul dan hier de vragenlijst in! 

 

 


Het stimuleren van het lokale ondernemersklimaat is voor gemeenten nu belangrijker dan ooit: juist in deze tijden moet u er voor uw ondernemers zijn. Maar in hoeverre slaagt uw gemeente hierin? Hoe ervaren ondernemers uw dienstverlening? En wat kan de gemeente concreet voor ondernemers doen of verbeteren om samen uit de crisis te komen? Wie weet zetten wij u straks in het zonnetje als MKB-vriendelijkste gemeente of stad van Nederland!

 

Richtinggevend

Het tweejaarlijkse onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente is voor honderden collega-gemeentebestuurders al jaren richtinggevend voor nieuw beleid of initiatieven om het ondernemersklimaat te stimuleren. In dit gerenommeerde onderzoek van MKB-Nederland, uitgevoerd door onderzoeksbureau Lexnova, geven duizenden ondernemers aan hoe zij de gemeentelijke dienstverlening op tal van aspecten waarderen, leidend tot een landelijke ranglijst van gemeenten die mkb-vriendelijk zijn. Ook uw gemeente krijgt daardoor sowieso weer een plek op de ranglijst.

 

Belangrijker nog is te weten wélke onderdelen van uw gemeentelijke beleid door ondernemers het hoogst worden gewaardeerd. Om ook deze gedetailleerdere inzichten te ontvangen bieden wij u de kans actief mee te doen door uw gemeente aan te melden voor de MKB-Peiling. U ontvangt als deelnemer een terugkoppeling van het onderzoek in een maatwerkrapport. Is úw gemeente dit jaar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland?

 

Nieuw: coronamodule

2020 staat logischerwijs in het teken van de coronacrisis. Voor deze editie is daarom niet alleen de vragenlijst geactualiseerd, maar bieden wij tevens een coronamodule aan. Deze coronamodule richt zich op hoe gemeenten en ondernemers gezamenlijk uit de crisis (kunnen) komen en hoe ondernemers de inspanningen en acties vanuit de gemeente ervaren en waarderen (spiegelonderzoek).

 

Een Standaard- of Extra Peiling

U kunt actief meedoen aan het onderzoek door u aan te melden voor een Standaard- en Extra Peiling. Door mee te doen aan de MKB-Peiling weet u hoe ondernemers tegen uw gemeente aankijken en welke onderwerpen ze belangrijk vinden. U beschikt hiermee - tegen relatief lage kosten - over informatie op maat gemaakt voor uw gemeente om heel gericht het ondernemersklimaat van uw gemeente te optimaliseren. U kunt met een Extra Peiling zelfs eigen vragen toevoegen (volledig of deels als corona-module) om inzicht in door uzelf gekozen onderwerpen te verkrijgen. U kunt zich aanmelden voor de Standaard- of Extra Peiling via het aanmeldformulier.

 

Deadline

Om tijdig met het onderzoek te kunnen starten, vragen wij u om spoedig uw keuze kenbaar te maken. Wij kunnen dan rekening houden met uw specifieke wensen.

 

 

 

 

 

De StandaardPeiling bevat:

De Extra Peiling bevat:

 • Onderzoek met de basisvragenlijst 
  (inclusief coronagerelateerde vragen)
 • Onderzoek met de basisvragenlijst
  (inclusief coronagerelateerde vragen)

 

 • Maximaal tien extra vragen over door u aangedragen items
  (volledig of deels als coronamodule)

 

 • Vergelijking met andere gemeenten en resultaten uit het verleden (op basis van de basisvragenlijst)
 • Overzichtelijke rapportage op basis van de vier pijlers
 • Overzichtelijke rapportage op basis van de vier pijlers
 • Overzicht van de sterke en zwakke punten van uw gemeente, bezien vanuit de perceptie van uw ondernemers
 • Overzicht van de sterke en zwakke punten van uw gemeente, bezien vanuit de perceptie van uw ondernemers
 • Concrete aanbevelingen voor verbetering van de dienstverlening
 • Concrete aanbevelingen voor verbetering van de dienstverlening
 • Inzicht in de positie van uw gemeente op de landelijke en provinciale ranglijst
 • Inzicht in de positie van uw gemeente op de landelijke en provinciale ranglijst. Inzicht in hoe deze positie zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld

Kosten: 2.500,- euro

Kosten: 2.950,- euro

Bestel nu de StandaardPeiling

Bestel nu de Extra Peiling

 

Combineer de MKB-Peiling met een Masterclass

Waarom scoren de winnaars van de MKB-vriendelijkste gemeente verkiezing zo goed? En wat kunnen andere gemeenten daarvan leren? Speciaal voor gemeenten bieden wij een Masterclass aan waarin u kunt leren van hoog scorende gemeenten, ook in deze crisistijd. In dit specifiek ontwikkelde programma van twee uur vertellen wij aan de hand van succesvolle praktijkvoorbeelden hoe u ondernemers nóg beter kunt bedienen. Wij maken hierbij ook gebruik van recente best practices van gemeenten tijdens crisistijd. De Masterclasses bieden wij het gehele jaar aan. De inhoud van het programma wordt doorlopend geactualiseerd.

 

(tekst loopt door onder de foto's)

De winnaars van 2018: Rijssen-Holten (beste gemeente) en Almere (beste stad)

Rijssen-Holten de mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland 2018Almere mkb-vriendelijkste stad 2018

 

De verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente is een initiatief van MKB-Nederland, uitgevoerd door onderzoeksbureau LexNova. De tweejaarlijkse prijs, die begin 2019 (editie 2018) voor de vijfde keer landelijk werd uitgereikt, dient als stimulans voor gemeenten om zich actief in te zetten voor een beter mkb-beleid. Ondernemers uit alle gemeenten in Nederland worden geënquêteerd, zodat een landelijke en regionale ranglijst kan worden samengesteld. Download hier onze brochure over de editie 2020-2021.

Doel van het onderzoek

Stimuleren van lokaal ondernemerschap is essentieel voor de Nederlandse economie en komt primair in samenspraak tussen gemeenten en ondernemingen tot stand. Doel van deze verkiezing is op ludieke, maar zeker ook op gefundeerde wijze aandacht te vragen voor belang van bevorderen lokaal ondernemerschapsklimaat.

 

MKB-Nederland ziet dat veel gemeenten hun plaats op de landelijke en provinciale/regionale ranglijst serieus nemen. Veel gemeenten noemen de verkiezing en de ambitie om bij een volgende meting hoger te eindigen op de ranglijst ennemden expliciet in hun beleid. Een goede zaak!

 

Vier pijlers

Het onderzoek naar de mkb-vriendelijkste gemeente berust op vier pijlers:

1. Tevredenheid van de ondernemers over de eigen gemeente
2. Het imago van de gemeente bij ondernemers buiten de gemeente
3. Communicatie en beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf
4. Gevoelswaarde lokale lasten.

 

Ranglijst

Het onderzoek levert uiteindelijk een ranglijst op van gemeenten. Deze ranglijst geeft aan wat de relatieve positie van iedere gemeente in haar provincie en landelijk is als het gaat om de kwaliteit van het ondernemersklimaat. Het zegt feitelijk niet zozeer iets over de absolute prestaties van de afzonderlijke gemeenten, wel over de prestaties in vergelijking met andere gemeenten.
De 40 grootste gemeenten krijgen ook een aparte ranglijst. Zij kampen door hun schaalgrootte immers met andere problemen. Maar hebben tegelijkertijd meer mogelijkheden en middelen om zich te profileren richting ondernemers. 

 

Kijk hier voor meer informatie over de verkiezing 2018

Kijk hier voor meer informatie over de verkiezing 2016

Kijk hier voor meer informatie over de verkiezing 2014