ECHO nr. 02: Diverse handelsdefensieve maatregelen tegen EU-landen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
11-01-2019

Verlenging van definitieve maatregelen door India tegen de invoer van methyleenchloride

Toelichting: Het ministerie van financiën van India heeft besloten de termijn van anti-dumping heffingen op de invoer van methyleenchloride te verlengen met een periode van vijf jaar ingaande 04-01-2019.

Tariefcode: 290312

 

Opschorting van verdere anti-dumping onderzoeken door India naar de invoer van gecoat papier

Toelichting: De aangewezen autoriteit van India stelt vast er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de invoer met dumping uit de betreffende landen en de binnenlandse bedrijfstak en acht het daarom niet passend om heffing van antidumpingrechten op de betrokken goederen aan te bevelen.

Tariefcode: 4810

 

Opening van een voorbereidend  vrijwaring onderzoek door de Filipijnen naar de invoer keramische vloer- en wandtegels

Toelichting: Het ministerie van Handel en Industrie (DTI) van de Filipijnen heeft een rapport uitgebracht over de opening van een voorbereidend onderzoek naar vrijwaringsmaatregelen betreffende de invoer van keramische vloer- en wandtegels uit verschillende landen. Er is meer informatie beschikbaar.

Tariefcodes: (AHTN codes) 6907.2123, 6907.2124, 6907.2193, 6907.2194, 6907.2213, 6907.2214, 6907.2293, 6907.2294, 6907.2313, 6907.2314, 6907.2393, 6907.2394 and 6907.4092.

 

Handige links

 

Vragen

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken via e-mail: DGBEB-Antidumping@minbuza.nl

 

Over ECHO

Via deze nieuwsbrief informeren wij u beknopt over antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsmaatregelen die door andere landen zijn genomen tegen de EU. Per maatregel wordt aangegeven wat het inhoudt en welk land het betreft.

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.