Een beknopte geschiedenis van MKB-Nederland

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Een beknopte geschiedenis van (de voorzitters van) de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland en haar directe voorgangers.

 

2022

* 29 juni: Met groot enthousiasme heeft de Algemene Ledenvergadering Jacco Vonhof benoemd voor een tweede termijn als voorzitter van MKB-Nederland. Deze gaat begin september in. Eind april droeg het hoofdbestuur van MKB-Nederland Vonhof al unaniem voor herbenoeming voor.

 

2018

* 3 september: De heer Jacco Vonhof (1969) wordt door de Algemene Ledenvergadering, bijeengekomen in de Haagse Malietoren, benoemd tot nieuwe voorzitter, ingaande 4 september.

* 31 januari: Michaël van Straalen maakt bekend per 1 februari 2018 zijn functie als voorzitter neer te leggen. Hij is van oordeel dat MKB-Nederland een sterker profiel nodig heeft, dichter bij ondernemers. De beide vicevoorzitters, de heren G.F.(Fried) Kaanen (1955) en J.J. (Jan) Meerman (1959) nemen het voorzitterschap waar.

 

2017

* 21 juni: De Algemene Ledenvergadering benoemt Van Straalen voor een tweede termijn als voorzitter.

 

2013

* 4 november: De heer M.A. (Michaël) van Straalen, vicevoorzitter, wordt door de Algemene Ledenvergadering te Den Haag in de 'Malietoren' benoemd tot voorzitter, per direct.

* 1 september: Hans Biesheuvel legt in gezamenlijk overleg het voorzitterschap neer.

 

2011

* 16 mei: De heer J.H.A.S. (Hans) Biesheuvel (1965) wordt door de Algemene Ledenvergadering te Den Haag in de 'Malietoren' benoemd tot voorzitter en treedt per 1 juni 2011 aan als voorzitter van MKB-Nederland.

* 9 februari: Hermans treedt terug als voorzitter van MKB-Nederland tijdens een afscheidsbijeenkomst in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag. De heer M.A. (Michaël) van Straalen (1956), vicevoorzitter, treedt op als waarnemend voorzitter.

 

2009

* 31 augustus: MKB-Nederland verhuist uit haar kantoorpand aan het Brassersplein 1 te Delft naar Den Haag en neemt haar intrek in de 'Malietoren' (Bezuidenhoutseweg 12), waar VNO-NCW al langer gehuisvest is.

 

2008

* 10 november: De Algemene Ledenvergadering besluit op grond van interne advisering door een commissie onder leiding van de heer mr. J. (Jan) van Walsem, lid van het hoofdbestuur, tot de vorming van een gezamenlijk beleidsbureau en tot gezamenlijke huisvesting met VNO-NCW.

 

2007

* 12 juni: De Algemene Ledenvergadering benoemt Loek Hermans voor een tweede termijn als voorzitter.

 

2003

* 17 juni: Hans de Boer treedt terug als voorzitter van MKB-Nederland. De heer drs. L.M.L.H.A. (Loek) Hermans (1951) wordt door de Algemene Ledenvergadering in 'Sociëteit De Witte' te Den Haag op diezelfde dag benoemd tot voorzitter. Hij treedt per 1 juli 2003 aan.

 

2002

* 27-30 oktober: MKB-Nederland organiseert het 29e International Small Business Congress ISBC in de RAI te Amsterdam. Ongeveer 1200 vertegenwoordigers van mkb-organisaties uit 40 landen komen bijeen onder de congrestitel "Small Business, Big Markets, One World".

* 20 september: Jubileumfeest in het Concertgebouw te Amsterdam ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland en haar voorgangers. Tijdens deze avondbijeenkomst wordt het woord gevoerd door minister-president Balkenende, voorzitter Hans de Boer en ir. Lindenberg namens de Raad van Bestuur van de ING Groep.

 

1998

* 16 februari: De Algemene Ledenvergadering te Amersfoort benoemt de heer drs. J. (Hans) de Boer (1955-2021) tot voorzitter van MKB-Nederland, zijn functie gaat nog diezelfde dag in.

 

1997

* 26 mei: Niko Wijnolst legt het voorzitterschap van MKB-Nederland met onmiddellijke ingang neer vanwege een verschil van mening met het hoofdbestuur over de koers van de organisatie. De heer Th.J.M. (Theo) Evers (1937-1998), vicevoorzitter, treedt op als waarnemend voorzitter.

 

1996

* 24 juni: Kamminga treedt terug als voorzitter van MKB-Nederland tijdens een Algemene Ledervergadering en aansluitend 'Het Nationaal mkb-debat' te Den Haag. De heer prof. dr. ir. N. (Niko) Wijnolst (1946) volgt hem per 1 juli 1996 op.

 

1995

* 3 juli: De Algemene Ledenvergadering van het KNOV en de Verbondsraad van het NCOV besluiten te Wassenaar in kasteel 'De Wittenburg' unaniem tot fusie van beide verenigingen en tot oprichting per 4 juli 1995 van de "Koninklijke Vereniging MKB-Nederland". Jan Kamminga wordt benoemd tot eerste voorzitter, Jan ten Hoopen tot vicevoorzitter.
Bekijk hier een foto van het allereerste bestuur van de vereniging.

 

1990

* 12 maart: Sijko Veninga treedt terug als voorzitter van het Nederlands Christelijk Ondernemersverbond NCOV. De heer J. (Jan) ten Hoopen (1946) volgt hem op.

 

1987

* 9 november: De Algemene Ledenvergadering van het KNOV te Rhenen benoemt de heer J. (Jan) Kamminga (1947) tot voorzitter, per dezelfde datum.

 

1986

* 15 december: Oosterhoff treedt als gevolg van een verschil van inzicht met het hoofdbestuur met onmiddellijke ingang terug als voorzitter van het KNOV. Aart Geurtsen, vicevoorzitter neemt de honneurs waar.

 

1984

* 5 november: Wouter Perquin treedt in het Congresgebouw te Den Haag terug als voorzitter van het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond KNOV. De heer mr. J.A. (Jan) Oosterhoff (1930-2010) volgt hem op als voorzitter.

 

1981

* 12 oktober: De heer S. (Sijko) Veninga (1938) treedt aan als voorzitter van het Nederlandse Christelijk Ondernemersverbond NCOV als opvolger van Derk Zuidhof, die eerder in 1980 het voorzitterschap om persoonlijke redenen had neergelegd.

 

1977

* 1 januari: Het Koninklijk Verbond van Ondernemers KVO en het Nederlands Katholiek Ondernemersverbond NKOV gaan samen op in het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond KNOV. Onder leiding van hun voorzitters Aart Geurtsen en Wouter Perquin (1918-1993) hebben de beide ledenvergaderingen eerder op 15 november 1976 tot fusie besloten. Perquin wordt benoemd tot voorzitter.

 

1976

* 11 oktober: De heer D. (Derk) Zuidhof (1917-?) treedt aan als voorzitter van het Nederlands Christelijk Ondernemersverbond NCOV als opvolger van de heer H. (Riekus) de Mooy (1910-2001), nadat deze 20 jaar leiding had gegeven aan zijn organisatie.

 

1973

* 5 januari: Overlijden van Piet van de Weele, voorzitter van het KVO. De heer mr. A. (Aart) Geurtsen (1926-2005), vicevoorzitter, wordt op 25 juni tot voorzitter benoemd.

 

1968

* De Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond (KNMB) en het Nederlands Verbond van Middenstandsondernemingen (NVM) besluiten onder leiding van hun voorzitters Piet van der Weele en H. (Henk) Pors (1928-2000) tot fusie onder de naam Koninklijk Verbond van Ondernemers KVO. Van der Weele wordt de eerste voorzitter.

 

1957

* 23 oktober: wisseling voorzitterschap bij de Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond. Lourens de Groot, voorzitter sinds 1939, legt zijn functie neer en wordt opgevolgd door P.G. (Piet) van der Weele (1922-1973).

 

1939

* Wisseling van het voorzitterschap bij de Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond KNMB. De heer L. (Lourens) de Groot (1874-1963) neemt het voorzitterschap over van Eduard Schürmann.

 

1932

* Op 16 februari wordt de Nederlandse Moderne Middenstandsbond, later gewijzigd in het Nederlands Verbond van Middenstandsverenigingen (NVM), opgericht door de Amsterdamse kruidenier P.J. (Piet) de Kruif. De Kruif werd secretaris van de organisatie tot de fusie in de zeventiger jaren met de Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond tot Koninklijk Verbond van Ondernemers KVO.

 

1927

* 12 november: Fusie van de Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand, de Hanzebanken, de BOAZ-banken en de Middenstandsbank voor Limburg tot de Nederlandse Middenstandsbank NMB (na een fusie met de Postbank (1989) en Nationale Nederlanden (1991) omgedoopt tot ING).

* 12 oktober: De Nederlandse Middenstandsbond verkrijgt ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan het predicaat 'Koninklijk'. Aanbieding van een gedenkboek 1902-1927, door de heer A. Ingenool.

 

1919

* 16 en 17 juli: Tijdens het congres te Arnhem neemt de heer E.G. (Eduard Gerhard) Schürmann (1866-1939) het voorzitterschap van de Vereniging voor de Handeldrijvenden en de Industriële Middenstand over van de heer Koppel.

* Het bestuur besluit, nu de vereniging 170 aangesloten verenigingen met 40.000 leden telt, tot instelling van een bondsbureau. De heer A. Ingenool (onbekend) wordt op 9 januari als eerste directeur benoemd. Het Bondsbureau wordt gevestigd aan de Oude Molenstraat 13a te Den Haag.

 

1918

* 7 maart: Oprichting van de Vereniging van de Christelijke Handeldrijvende en Industriële Middenstand in Nederland, in 1919 gewijzigd in Christelijke Middenstandsbond.

 

1915

* 20 november: op 52-jarige leeftijd overlijdt oprichter en oud-bondsvoorzitter Meeuwsen.

* 9 december: oprichting van de Nederlandse Rooms-Katholieke Middenstandsbond.

* 6 en 7 september: Bondscongres te Utrecht, onder leiding van vicevoorzitter de heer H.K. Koppel  (1858-1922), in verband met ziekte van de voorzitter. Koppel wordt later tot voorzitter benoemd.

 

1914

* Op 7 augustus besluit de vergadering van de aangesloten middenstandsverenigingen te Amsterdam in een speciale avondvergadering tot het oprichten van een centrale kredietbank voor de middenstand. Op 19 september vindt de oprichting plaats van de "Algemene Nederlandse Centrale Middenstandskredietbank", later in 1918 gewijzigd in "Algemene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand".

 

1905

* De naam van de "Nederlandse Bond van Verenigingen van de Handeldrijvende Middenstand" wordt gewijzigd in: "Nederlandse Bond van Verenigingen van de Handeldrijvende en Industriële Middenstand".

 

1903

* Op 29 januari vindt in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht de oprichtingsvergadering plaats van de "Nederlandse Bond van Verenigingen van de Handeldrijvende Middenstand". Meeuwsen wordt gekozen als voorzitter.

 

1902

* Op 3 en 4 september vindt in het Concertgebouw te Amsterdam het Derde Internationale Congres voor de Handeldrijvende Middenstand plaats. Het wordt geopend door de initiatiefnemer, de Amsterdamse hoedenwinkelier J.S. Meeuwsen (1862-1915). Op het congres wordt besloten tot oprichting van de Nederlandse Bond van Verenigingen van de Handeldrijvende Middenstand.

Lees meer over