Duurzame inzetbaarheid vereist loon naar prestatie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
  • Economische crisis maakt cao-onderhandelingen moeizaam
  • Afspraken over duurzame inzetbaarheid mogen niet ondersneeuwen
  • Loongebouw moet op basis van prestatie en bedrijfsresultaatHet jaar is voor veel sectoren niet al te best begonnen. De bouw, de retail: hele bedrijfstakken staat het water aan de lippen. In veel cao's wordt daarom – terecht – een pas op de plaats gemaakt. Het is essentieel dat de economie eerst weer gaat groeien, dat is de beste garantie voor werkgelegenheid, ook voor ouderen.

Betekent dat een rustig jaar voor cao-onderhandelaars? Als het goed is niet. In 2011 hebben de sociale partners in de Stichting van de Arbeid in de Beleidsagenda 2020 de afspraak gemaakt om de duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers via cao-afspraken te verbeteren. Ondanks het feit dat de gemiddelde leeftijd waarop werknemers uittreden de laatste jaren is gestegen naar 63 jaar, blijft de arbeidsparticipatie van ouderen nog altijd achter bij die van jongere werknemers. Dat het economisch moeilijk gaat, is geen excuus om daar geen werk van te maken.

In de Stichting van de Arbeid zijn al de nodige afspraken gemaakt over scholing, arbeidsmobiliteit, gezondheid en beeldvorming. Veel is al gaande op gebied van gezondheidsvoorlichting en Arbocatalogi, maar ook bijvoorbeeld omscholing. Daarnaast is afgesproken om generieke ontziemaatregelen voor ouderen zo snel mogelijk af te bouwen.

Maar dat is niet genoeg. De grootste slag die in cao's gemaakt moet worden, is dat het personeel en de kosten meer moeten meebewegen met de economische ontwikkelingen binnen ondernemingen en sectoren. Prestaties en bedrijfsresultaat moeten de basis vormen van het loongebouw. Nu is dit vaak niet zo. Uit OESO-onderzoek blijkt dat het gemiddelde salaris oploopt naarmate men ouder wordt. Zo blijkt dat het gemiddelde salaris van een werknemer van 63 jaar 60 procent hoger is dan van iemand van 29 jaar. Het loon stijgt met andere woorden sneller dan de productiviteit. In cao's zullen afspraken moeten worden gemaakt om dit soort loonprofielen aan te passen. Dat is een discussie waar moed voor nodig is, maar die zich niet langer laat uitstellen. De urgentie is groot: opdrachten voor bedrijven komen niet meer vanzelfsprekend binnen. Het is in niemands belang om oudere werknemers daarvan de dupe te laten worden.

Dit artikel komt uit de print Forum