Een beetje integraal is niet genoeg

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
25-07-2013
  • Omgevingswet moet integrale wet worden
  • Maar minister Schultz maakt aparte afspraken met lagere overheden
  • Hopelijk zetten Raad van State en Kamer de minister weer op het goede spoor


Niemand zal minister Schultz hoeven uit te leggen dat een beetje zwanger niet bestaat. Je bent het of je bent het niet. Dus als de minister van Infrastructuur en Milieu een integrale Omgevingswet beoogt, die de gehele fysieke leefomgeving – milieu, water, ruimte en natuur- integraal beschermt, moet ze die ook écht integraal maken. En dus niet nog eens met lagere overheden als gemeenten, provincies en waterschappen aparte afspraken maken over deze wet, zoals onlangs met de Unie van Waterschappen.

Ook de watervergunning zou een integraal onderdeel moeten zijn van de omgevingsvergunning. Het belangrijkste voordeel is dat een bedrijf kan kiezen voor meer emissies naar water en minder naar lucht, of andersom. Maar waterschappen willen liever zelf een aparte watervergunning verlenen, omdat zij anders een slechte waterkwaliteit en wateroverlast vrezen. Uit de afspraken met de minister blijkt dat de waterschappen bevoegd blijven voor de watervergunning en de handhaving voor de handelingen in het watersysteem. De bedrijven die hier mee te maken hebben, moeten het doen met een coördinatieregeling. Dat is, zoals iedere ondernemer weet, tijdrovend en ingewikkeld. Twee kapiteins op een schip zullen bovendien leiden tot oeverloze discussies.

Er is daarnaast geen enkele reden om aan te nemen dat de waterkwaliteit achteruit zal gaan als de wateraspecten voor de bedrijven worden geregeld in de omgevingsvergunning. De provincie kan de nodige expertise opbouwen om de vergunning te verlenen, geholpen door regionale omgevingsdiensten en geadviseerd door waterschappen en Rijkswaterstaat. Verder hebben ook de bedrijven zelf veel expertise en moeten zij zich houden aan strikte en gedetailleerde Europese eisen.

Het wetsvoorstel, inclusief afspraken met lagere overheden, is onlangs naar de Raad van State gestuurd. Hopelijk zullen de Raad van State en de Tweede Kamer nog eens goed nadenken of een integrale benadering zich wel verdraagt met het apart regelen van deelbelangen?

Dit artikel komt uit de print Forum