Kennismaken met Richard Kempen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
23-11-2020

In de rubriek ‘Even kennismaken met…’ leren we de beleidssecretarissen van MKB-Nederland en VNO-NCW beter kennen. Wie zijn ze en wat doen ze? Deze week: Richard Kempen, die zich bezighoudt met criminaliteit, mobiliteit, transport en infrastructuur.

 

Jij bent een van de YEP’pers, toch?

‘Inderdaad! Ik heb geschiedenis en bestuurskunde gestudeerd in Utrecht. Tijdens mijn studie zat ik in het bestuur van een studievereniging en in de medezeggenschapsraad van de universiteit. Mijn eerste baan was bij een landelijk programma van de koepels van universiteiten en hbo’s. In augustus 2019 ben ik begonnen als trainee in, toen nog, het team internationaal ondernemen. Sinds april neem ik deel aan het YEP-programma en om de zoveel tijd rouleer ik van team.’

 

Wat speelt er nu in jouw portefeuilles?

‘Het is goed dat het kabinet de aanpak van ondermijning tot prioriteit maakt. Minder is dat er fors wordt bezuinigd op preventie. Terwijl ondernemers daar zoveel baat bij hebben. Zo worden regelingen als het Keurmerk Veilig Ondernemen wegbezuinigd. Deze bezuinigingen moeten van tafel. Sterker, er moet juist méér geld naar preventie. De tien regionale Platforms Veilig Ondernemen bijvoorbeeld moeten op structurele financiering kunnen rekenen. Dit zijn ideale publiek-private samenwerkingsverbanden voor ondernemers, brancheorganisaties, gemeenten, politie en justitie.’

 

En wat nog meer?

‘In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over CO2-normen voor woonwerkverkeer en zakelijk verkeer. Wij vinden het niet verstandig om dit nu snel in te voeren. Ten eerste is nog onduidelijk of op deze manier de beoogde CO2-reductie wel wordt gehaald. Bovendien is niet meegenomen dat mensen nu structureel vaker thuiswerken en digitaal zakendoen. Het kabinet wil een uniforme norm opleggen aan álle bedrijven met meer dan honderd medewerkers. Maar het maakt natuurlijk wel wat uit of een kantoor vlak naast een station ligt of op een afgelegen bedrijventerrein.’

‘Een andere kwestie zijn de emissievrije zones in de binnensteden die de vier grote steden vanaf 2025 willen instellen. Wij vragen ons af of dat haalbaar en betaalbaar is. Is het reëel om te verwachten dat alle 950.000 bestelbusjes in Nederland over een paar jaar emissievrij zijn? Komt het kabinet ondernemers wel voldoende tegemoet in de kosten? En zijn er wel genoeg laadpalen?’

 

Heb je het naar je zin?

‘Belangenbehartiging is eigenlijk de rode draad in alle activiteiten die ik tijdens en na mijn studie heb gedaan. Op dat vlak zijn MKB-Nederland en VNO-NCW natuurlijk het summum. De combinatie van de inhoud van de dossiers en de relatie met leden vind ik prachtig. Het werkveld is zo breed, we gaan hier letterlijk over alles.’