Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) is de brancheorganisatie voor uitgevers in Nederland en behartigt de collectieve belangen van uitgevers van literatuur, entertainment & lifestyle, nieuws, leermiddelen, vak en wetenschap. De bij het NUV aangesloten uitgevers vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan 90 procent van de Nederlandse uitgeefbranche.

Het NUV-bureau bestaat uit de directie, het vaksecretariaat Economische en Juridische Zaken, het vaksecretariaat Sociale Zaken, de afdeling Financiën/Infrastructuur, de afdeling Communicatie en het professionaliseringsprogramma NUV Academy.

De activiteiten van het NUV
Het NUV signaleert ontwikkelingen op maatschappelijk, sociaaleconomisch, politiek en juridisch gebied en voert intensieve lobby voor de collectieve belangen van de leden. Belangrijke speerpunten zijn bescherming van het intellectuele eigendom, innovatie, professionalisering en het bevorderen van kennis, inzicht en ervaring op mediagebied. Dit alles vanuit de missie een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor uitgevers te creëren.

Leden van het NUV zijn zowel lid van het overkoepelende NUV als van een of meer van de volgende aangesloten zelfstandige groepsverenigingen:
• Groep Algemene Uitgevers (GAU)
• Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU)
• Groep Publiekstijdschriften (GPT)
• Media voor Vak en Wetenschap (MVW)
• NDP Nieuwsmedia

Nederlands Uitgeversverbond
Hogehilweg 6
1101 CC Amsterdam
Postbus 12040
1100 AA Amsterdam
Tel 020 – 43 09 150
Fax 020 – 43 09 199
E-mail info@nuv.nl

www.nuv.nl