CPB: Meer milieuwinst met recycling #hoedan?

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
05-11-2019

Er is meer milieuwinst te halen uit recycling, bijvoorbeeld door een exportheffing of exportverbod voor kunststofverpakkingsafval naar een aantal landen. Uitgebreidere producentenverantwoordelijkheid kan de mogelijkheid om producten te recyclen verbeteren. Dit blijkt uit de CPB-publicatie 'Beleid voor meer milieuwinst met recycling'.

 

Een andere mogelijke oplossing is uitbreiding van statiegeld. Uitbreiding van dit systeem naar kleinere plastic flessen en blikjes kan maatschappelijk rendabel zijn. Naar de invoering van statiegeld is nader onderzoek nodig om uit te wijzen of de baten van uitbreiding naar andere kunststofwegwerpartikelen opwegen tegen de kosten. Statiegeld geeft niet alleen een prikkel om zwerfafval tegen te gaan, maar de plasticflesjes die worden ingezameld, zijn bovendien bruikbaar voor hoogwaardige recycling.
 
Overigens kan ook het bevorderen van innovatie van producten en recyclingtechnieken de recycling verbeteren (of de productiekosten laten dalen) en daarmee milieuwinst opleveren.
Ook kunnen informatie aan consumenten en verbeterde inzamelmethoden de kwaliteit van het recyclen verhogen. Overheden sturen nu nog vaak op zoveel mogelijk gerecycled afval en minder op de kwaliteit daarvan en dat is nog een groot probleem; er is te weinig goed recyclebaar plasticverpakkingsafval en de vervuiling van textiel en papier neemt toe. Hierdoor komt zowel de opbrengst als de milieuwinst onder druk te staan.