Ingezonden brief in FD: Vakbonden dreigen hun zaag in de verkeerde boom te zetten

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
09-03-2019

Na acht jaar onderhandelen hadden werkgevers en werknemers in november op een haar na overeenstemming bereikt over een nieuw pensioenstelsel.

Toen liepen de bonden weg, en lieten daarmee een unieke mogelijkheid liggen om voor ouderen indexering weer mogelijk te maken, én jongeren de zekerheid van een goed pensioen te geven.

 

AOW-leeftijd

Het laatste brandende punt was de AOW-leeftijd. Nederlanders worden steeds ouder, maar in welke mate kan je de AOW-leeftijd blijven oprekken? We vinden allemaal dat je dat aan grenzen moet binden. Zeker voor bepaalde zware beroepen.

De vakbonden hebben voor 18 maart, vlak voor de verkiezingen, stakingen aangekondigd. Dat is vreemd. Men blaft niet alleen tegen de verkeerde boom, maar zet er ook nog eens de zaag in. Deze politieke stakingen treffen ondernemers die geen enkele invloed hebben op het kabinetsbeleid en de AOW-leeftijd. Zij wensen deze rekening dan ook niet te betalen, en wij zien het als een aanslag op de arbeidsverhoudingen.

Onze oproep aan de vakbonden: Stop de stakingen en kom terug aan tafel. Laten we dit werk afmaken

Onlangs wees minister Koolmees erop dat het vastpinnen van de AOW-leeftijd op 66 jaar betaald moet worden uit belastingen en premies. Wij vinden dat verstorend in de relatie met onze werknemers. Zij zijn nu immers al ontevreden omdat zij te weinig terugzien van de hogere brutolonen in hun besteedbare inkomen, vanwege de hoge lasten.

Het is vreemd dat de kosten van de verzorgingsstaat voor werknemers nog steeds verborgen zijn. Digitalisering maakt het mogelijk inzicht te geven, zodat mensen een betere afweging kunnen maken tussen maatschappelijke wensen en de kosten daarvan. Digitalisering maakt mogelijk dat werkgevers niet langer premies afdragen, maar dat werknemers dit zelf doen, bijvoorbeeld via een zogenoemde G-rekening.

 

Versplinterde politieke landschap

Waarom bouwt de vakbeweging niet door op alles wat we al hadden afgesproken? Waarom kiezen ze vlak voor de verkiezingen voor stellingnames aan de politieke flanken, terwijl wij meer dan ooit samen verantwoordelijk zijn voor het economisch welzijn van onze achterbannen?

Juist in dit versplinterde politieke landschap moet de polder zijn stabiliserende rol vervullen. De oplossing is dat we de stijging van de AOW-leeftijd afvlakken. Dat we eerder stoppen in zware beroepen mogelijk maken met maatwerk, met maatwerk, zoals in Oostenrijk. Dat zzp’ers beter toegang krijgen tot pensioen. Én dat we pech- en gelukgeneraties voorkomen.

Oftewel, laten we de Nederlanders zekerheid en eerlijkheid bieden over hun pensioen. Daarom onze oproep: kom terug aan tafel. Laten we dit werk afmaken.

 

 

Hans de Boer is voorzitter van VNO-NCW,

Marc Calon is voorzitter van LTO Nederland

en Jacco Vonhof is voorzitter van MKB-Nederland