NBCC: 'Experts schatten kans dat VK in EU blijft op maar 1 tot 3%'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
19-01-2018

'Veel Nederlandse bedrijven vragen me steeds of Brexit wel doorgaat. Nou ik kan daar heel helder over zijn. Een expert als Charles Grant schat de kans dat het VK in de EU blijft op zo'n 1 tot 3%. En bij de bookmakers schatten ze de kans maar op een schamele 5%. De emotie die speelt in het VK wordt hier nog te veel onderschat.' Dat zegt Lyne Biewinga, Directeur Premier Membership & Membership van de NBCC. Lees het hele interview dat wij met haar hadden over hoe Nederlandse ondernemers zich al voorbereiden en welke vragen NBCC krijgt over Brexit.

 

Wat valt je op als het gaat om de voorbereiding op Brexit bij Nederlandse ondernemers? En waar moeten ze absoluut mee aan de gang?

29 maart 2019 is dichterbij dan je denkt. De onzekerheid rondom Brexit maakt dat bedrijven het moeilijk vinden zich goed voor te bereiden. Wat ons opvalt is dat veel bedrijven ook nog helemaal niet nadenken over de prioriteiten per Brexit-scenario. Er worden bijvoorbeeld nog weinig concrete voorbereidingen getroffen voor een mogelijke No-Deal-Brexit, waarbij we terugvallen op WTO-douanetarieven aan de grens en waarbij de interne markt helemaal verdwijnt. Dit blijkt ook uit het nieuwe onderzoek van KPMG van afgelopen week.

 

Nederlandse bedrijven en de overheid zijn kortom nog niet klaar voor Brexit. Terwijl er echt al wel acties zijn die je nu al kan én zelfs moet ondernemen. Voorbeelden van dingen die je zonder spijt al kan doen zijn het opzetten van Brexit-werkgroepen, scholing van personeel op het terrein van douaneformaliteiten. Zo traint de Dutch Flower Group zijn personeel op nieuwe douanetarieven. Maar ook hele simpele vragen als; waar moet je zijn bij de douane? Als je daar nog nooit zaken mee hebt gedaan is dat wel zo handig. En vergeet niet er zijn tienduizenden ondernemers die daar straks in alle scenario's - hoe gunstig ook - mee te maken krijgen. Verder zijn sommige van onze leden al bezig met het informeren van toeleveranciers en zakenpartners over wat Brexit mogelijk kan betekenen. Ook het afdekken van valutarisico's is al een concreet punt waar je nu al mee aan de gang kan en wat ik veel leden zie doen.  

 

Veel bedrijven vragen me ook steeds of Brexit wel doorgaat. De emotie die speelt in het VK moet niet onderschat worden zeg ik dan. Even om iedereen een idee te geven. Charles Grant van The Centre for European Reform schat de kans dat het VK in de EU blijft op slechts op 1 tot 3%. Vergeet ook niet dat de publieke opinie nog steeds op de hand van Brexit is. De politieke leiders zijn niet gefocust op het veranderen van de publieke opinie en de economie leidt er ook nog niet genoeg onder. De Britse bookmakers voorspellen dan ook dat er maar 5% kans is dat het VK in de EU blijft. Terwijl veel bedrijven hier nog denken dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen.

 

Bij de NBCC adviseren wij onze leden om de issues en prioriteiten van de verschillende Brexit-scenario's helder in kaart te brengen en op basis van deze Brexit impact analyse een gedegen plan te maken. Neem 'no regret'-acties, volg het laatste nieuws en neem actief deel aan Brexit-gesprekken met Nederlandse en Britse beleidsmakers, regelgevers en brancheorganisaties in bijvoorbeeld ons NBCC Brexit Forum. Laat de stem van de ondernemers horen. Ik sluit me wat dat betreft helemaal aan bij het motto van VNO-NCW: "Hope for the best, prepare for the worst".

 

De NBCC deed onlangs onderzoek in heel Europa naar hoe ondernemers naar de situatie kijken. Wat zijn de belangrijkste conclusies? Waar maken ze zich de meeste zorgen over?

Een belangrijke conclusie is dat veel bedrijven aangeven nu al de gevolgen van het Brexit-besluit te voelen. 54% stelt dat hun Britse activiteiten hierdoor al zijn geraakt. Dat komt vooral door de daling van het pond sterling, die afzet op de Britse markt duurder heeft gemaakt. Er zijn bedrijven die hierdoor al 6% daling van hun omzet zien. Ook blijkt dat het Europese bedrijfsleven met vrees kijkt naar de uitkomst van de onderhandelingen tussen de EU en het VK over een Brexit-deal. Ruim 80% van de ondernemers geeft aan "niet veel" of "helemaal geen" vertrouwen te hebben op een positief resultaat in maart 2019. Slechts één op de acht bedrijven (13%) verwacht positieve ontwikkelingen als gevolg van de Brexit-onderhandelingen. Eén op de vijf ondervraagden verwacht zijn investeringen met meer dan 10% terug te schroeven. Slechts één op de tien bedrijven gaat uit van een investeringsimpuls. De meeste bedrijven hebben ook een pessimistische visie over de Britse economie in de komende jaren.

 

Zijn Britse ondernemers al aan de slag en waar maken zij zich het meeste zorgen over? 

ING heeft de groeiverwachting voor de Britse economie door Brexit bijgesteld van bijna 3% naar 1.4% voor 2018. Deze groeivertraging is een grote zorg voor de bedrijven. Er is nog weinig aangekondigd over specifieke maatregelen, maar de onzekerheid over de toekomst heeft nu al een grote impact op het bedrijfsleven. Binnen de luchtvaartsector worden bijvoorbeeld door easyJet voorzorgsmaatregelen genomen door een dochtermaatschappij in de EU te vestigen zodat het kan blijven vliegen in de EU, ook na Brexit. Daarnaast zijn Britse banken bezig entiteiten op te richten in de EU. En vergeet niet dat investeringen worden uitgesteld ook.

 

Wat is je grootste wens voor 2018?

Eigenlijk heb ik er twee. In de eerste plaats een zo soepel mogelijke Brexit met zo min mogelijk economische schade. Het VK is onze tweede handelspartner en de economische impact is aanzienlijk als het mis gaat. Onderzoek van PwC laat zien dat het VK op lange termijn terugvalt qua aandeel in het mondiale bbp en dit raakt Nederlandse bedrijven linksom of rechtsom. Ik hoop dus vooral dat er een akkoord komt en een No-Dealsituatie vermeden wordt. De transitie-periode moet er wat mij betreft voor zorgen dat ondernemers straks slechts één keer hun processen hoeven aan te passen. Dit is nu bij lange na niet zeker. Verder zou de transitieperiode zo lang mogelijk moeten zijn, en wat mij betreft komt er dan een solide toekomstakkoord dat de huidige situatie ook zo dicht mogelijk nadert. Dan heeft iedereen tijd om zich voor te bereiden en verandert er uiteindelijk zo min mogelijk.

Verder werken wij met ons onafhankelijke NBCC Brexit Forum samen met tal van Nederlandse en Britse, publieke en private partijen om informatie en waardevolle contacten te verschaffen. Ik hoop daarmee veel waarde te kunnen blijven toevoegen voor onze leden, zodat zij zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen, ongeacht de uitkomst.

 

Meer informatie:

Lyne Biewinga

Directeur Premier Membership & Membership

T: +31.6.46.17.88.25

E: lbiewinga@nbcc.co.uk

W: The Netherlands British Chamber of Commerce (NBCC)

 

Lees meer over