UWV: sectorbeschrijving Ambachten

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
30-10-2013

Hoewel ook ondernemingen in het ambacht last ondervinden van de crisis, baart de instroom vanuit het technisch-ambachtelijk onderwijs zorgen. Dit kan leiden tot ernstige tekorten aan vakmensen. De komende jaren zijn naar schatting jaarlijks 20.000 nieuwe mensen nodig. Een bijzonder arbeidsmarktprobleem dat zich in de ambachten versterkt voordoet, is de bedrijfsopvolging van ondernemers die met pensioen gaan.

Deel 1 van de arbeidsmarktbeschrijving geeft een beeld van de arbeidsmarkt van het ambacht in algemene zin. 'Het' ambacht bestaat echter niet, het gaat om een diverse verzameling van ambachtelijke beroepen en bedrijvigheid.

Deel 2 brengt die diversiteit in beeld aan de hand van een aantal factsheets over concrete ambachten. Per beroepsgroep wordt een korte schets gegeven van de markt, werkgelegenheid, opleiding en en arbeidsmarktperspectieven; dit deel heeft geenszins de ambitie volledig te zijn, maar poogt vooral de zeer verschillende ambachten een concreter gezicht te geven.

De factsheets hebben betrekking op de branches die bij het HBA zijn aangesloten en de beroepsgroepen die vallen onder het kenniscentrum SVGB en zijn ingedeeld naar de
volgende clusters: Bouw, Afbouw en afwerking, Gebouwverzorgend, Productie, Reparatie, Creatief en communicatie, Voeding, Uiterlijke verzorging, Gezondheid.