'Waar gaat het heen met de btw na Brexit?'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
20-03-2018

Met fiscalist Janny Kamp van VNO-NCW en MKB-Nederland namen we een aantal belangrijke vragen rondom de btw door. Want hoewel nog niet duidelijk is hoe de toekomstige relatie tussen de EU en het VK er na de recent afgesproken transitieperiode uit komt te zien en of daarin ook afspraken over de btw worden gemaakt, kan wel een indruk worden gegeven van mogelijke gevolgen voor de btw.

 

De Brexit is op 29 maart 2019 een feit. Wat gaat dat voor de btw betekenen?

'Het VK zou na de Brexit niet langer gebonden zijn aan de Europese regels en ook zijn eigen btw-wetgeving kunnen vaststellen. Maar recent hebben de EU en het VK overeenstemming bereikt over een transitieakkoord. Uit de gemaakte afspraken blijkt dat het VK na de stap uit de EU nog tot 1 januari 2021 deel blijft uitmaken van de douane-unie en de interne markt. Tot die datum blijven ook voor de btw de bestaande regels gelden.

Of het VK na de transitieperiode op btw-gebied een eigen koers gaat varen, valt nu nog niet te voorspellen.'

 

Wat zijn de veranderingen voor een ondernemer in Nederland die diensten verricht aan ondernemers in het VK?

'De hoofdregel in de Europese btw-wetgeving is dat diensten aan ondernemers in andere EU-lidstaten worden belast in het land van de afnemer en dat de btw-heffing naar hen wordt verlegd. Het is de vraag hoe het VK na de transitieperiode met deze diensten omgaat. Toch verlegging van de heffing naar de afnemer? Of moet de Nederlandse ondernemer de btw zelf in het VK afdragen en zich daarvoor in dat land registreren? Dat weten we nog niet.'

 

Wat verandert er voor een ondernemer in Nederland die goederen levert aan een ondernemer in het VK?

'Bij die goederenleveringen gelden na de transitieperiode niet langer de btw-regels voor 'intracommunautaire leveringen' (NB. die btw-term geldt alleen voor grensoverschrijdende leveringen binnen de EU), maar de regels voor exportleveringen. Hierdoor komen verplichtingen die zijn verbonden aan intracommunautaire leveringen te vervallen.

 

Zo hoeft bijvoorbeeld geen kwartaalopgaaf van intracommunautaire transacties (de 'listing') meer aan de Belastingdienst te worden gedaan. Ook de Intrastat aangifte vervalt. Daar staat tegenover dat voor uitvoer naar- en invoer uit het VK douaneformaliteiten gaan gelden. Voor toepassing van het btw-tarief van 0% voor de exportlevering moet aan de hand van de administratie aangetoond kunnen worden dat de goederen de EU hebben verlaten.'

 

En in de omgekeerde situatie, dus als een ondernemer in het VK goederen aan een ondernemer in Nederland levert?

'Nu wordt die transactie voor de btw nog als een 'intracommunautaire verwerving' door de ondernemer in Nederland aangemerkt, maar na de transitieperiode gelden de regels voor import. Ook bij import gelden douaneformaliteiten. Voor de btw kent Nederland een verleggingsregeling bij reguliere import. Die houdt in dat de btw bij import niet direct behoeft te worden betaald, maar bij het doen van btw-aangifte. Daarvoor is wel een vergunning van de Belastingdienst nodig, de zogenoemde artikel 23-vergunning.'

 

Zijn er andere Europese btw-regels die na de transitieperiode niet meer gelden?

'Ja, enkele voorbeelden: de regeling voor afstandsverkopen aan particulieren, de regeling voor vereenvoudigde ABC-transacties (transacties waarbij A verkoopt aan B, B verkoopt aan C en de goederen rechtstreeks worden vervoerd van A naar C) en de regeling voor het overbrengen van eigen goederen naar het VK.'

 

Hoe zit het met verzoeken tot teruggave van btw op kosten die in het VK zijn gemaakt?

'Nog niet duidelijk is hoe het VK na de transitieperiode met teruggaveverzoeken zal omgaan. Duidelijk is wel dat een ondernemer die wil verzoeken om teruggave van btw op kosten die hij in het VK heeft gemaakt – bijvoorbeeld een teruggaveverzoek van een Nederlands transportbedrijf voor in het VK getankte diesel – geen gebruik meer kan maken van de eenvoudige digitale procedure bij de Nederlandse Belastingdienst.'