Commissie neemt vrij verkeer van vitale grenswerkers in bescherming

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
31-03-2020

De Europese Commissie heeft op 30 maart richtlijnen gepubliceerd om het vrij verkeer van grenswerkers, gedetacheerde werknemers en seizoensarbeiders tijdens de Coronacrisis te laten doorgaan. Dit is met name belangrijk voor de vitale functie die zij vervullen in de gezondheidszorg en de essentiële diensten (inclusief het bouwen), alsmede voor het in stand houden en onderhouden van medische apparatuur, infrastructuur en de levering van goederen.

 

De richtlijnen bevatten een lijst van kritische beroepen waarvoor het belangrijk is dat vrij verkeer kan worden gecontinueerd. Lidstaten worden gevraagd een vrije doorgang te verlenen van het land van herkomst naar het land waarin het werk moet worden uitgevoerd.

 

Met name wat betreft seizoensarbeid stelt de Europese Commissie dat zij een cruciale functie hebben in de landbouw, zoals bij de oogst, aanplant en verzorgende functies. Lidstaten worden opgeroepen seizoensarbeid hetzelfde te behandelen als de in de lijst van kritische functies opgenomen beroepen. Ook voor seizoensarbeid moet vrije doorgang van de ene naar de andere lidstaat plaatsvinden.

 

De uitvoerende technische commissie van het vrij verkeer van werknemers zal de richtlijnen uitwerken om administratieve lasten te vermijden en snelle procedures voor een vrij grensverkeer mogelijk te maken.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.