EP bereikt geen overeenstemming over arbitrage in TTIP

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
17-06-2015

De afgelopen twee weken leverden verhit debat op in het Europees Parlement over een resolutie over het nieuwe handelsverdrag tussen de EU en de VS, de TTIP. Het belangrijkste punt van geschil was of er in het verdrag een arbitragemogelijkheid moet worden opgenomen voor geschillen tussen een buitenlandse investeerder en de overheid, ISDS (investor to state dispute settlement). Eerst werd in het internationale handelscomité een compromis aangenomen waarbij ISDS onder bepaalde voorwaarden werd geaccepteerd. Vervolgens diende de groep van socialisten en democraten (S&D), waarin ook de PvdA vertegenwoordigd is, een amendement in waarbij ISDS werd afgewezen. Dat leidde tot felle verwijten tussen met name de S&D en de Europese Volkspartij EPP (waarin o.a. het CDA zit) zodat de resolutie niet in stemming werd gebracht tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg. Met dergelijke incidenten komt de 'grote coalitie' in het EP tussen S&D en EPP danig onder druk te staan. De handelsexperts van de twee groepen moeten nu trachten een uitweg te vinden. Mogelijk zal dat tot na de zomer duren.

In principe zou een uitweg gevonden moeten kunnen worden. Over ISDS is de laatste tijd heel veel discussie geweest. De kritiekpunten die daarbij zijn opgebracht hebben geleid tot een serie verbeteringsvoorstellen, bijvoorbeeld over grotere transparantie van de procedures, een strengere gedragscode voor arbiters en het garanderen van beleidsvrijheid van landen op milieu- en sociaal gebied. Nu er zoveel toenadering tot stand is gebracht zou het jammer zijn om de deur dicht te gooien. Beter kan geprobeerd worden om samen met de VS een goed verdrag uit te onderhandelen en dat dan aan het EP ter ratificatie voor te leggen. Zonder goedkeuring van het EP kan de EU geen handelsakkoorden afsluiten.

ISDS is voor bedrijven van belang omdat het een sluitstuk van de investeringsbescherming is. Noch in de VS noch in de EU is een onpartijdige rechtsgang voor buitenlandse investeerders overal verzekerd. Daarom moeten bedrijven de mogelijkheid hebben om uit te wijken naar arbitrage. In de meeste gevallen werkt die arbitrage snel en professioneel, met voor beide partijen aanvaardbare uitslag.

Lees meer over

Nieuwsbrief Blik op Europese verkiezingen

Meld u aan voor het tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europese verkiezingen' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.