Krijgt de interne markt een vijfde vrijheid?

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-10-2017

De vier vrijheden belichamen het succes van de Europese Unie. Ze hebben betrekking op het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal binnen de interne markt. Mogelijk ontstaat er een vijfde vrijheid: het vrije verkeer van gegevens. Economieën wereldwijd ondergaan een transformatie. Bedrijven ontwikkelen nieuwe digitale technologieën waardoor bedrijfsprocessen, goederen en diensten nog meer dan voorheen geautomatiseerd raken en intelligenter worden. Binnen deze ontwikkeling spelen digitale gegevens een cruciale rol. Daarom dient er voldoende ruimte te zijn voor vrije datastromen.

 

Sommige bestaande wetgeving staat deze ontwikkeling echter in de weg. Het verplicht opslaan van gegevens binnen de territoriale grenzen van lidstaten is zo’n voorbeeld. Waar bedrijven eigenaar zijn van bepaalde gegevens, zouden zij ook moeten bepalen op welke fysieke plaats zij die mogen opslaan. Het zou niet de overheid moeten zijn die dat bepaald.

 

Daarom heeft de Europese Commissie vorige maand het initiatief genomen om een einde te maken aan onnodige restricties voor het opslaan van niet-persoonlijke gegevens. Het voorstel houdt in dat het opslaan en verwerken van digitale gegevens binnen de nationale grenzen niet langer een verplichting mag zijn die de EU-lidstaten voor hun eigen territorium stellen. Bedrijven verwelkomen het initiatief dat de Europese Commissie toont. Het bevordert de juridische zekerheid en een gelijk speelveld binnen de EU.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.