MKB-Strategie: een vijfjarenplan voor ondernemerschap in Europa

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
17-03-2020

Het MKB speelt een cruciale rol in het versterken van de Europese concurrentiekracht. Daarom presenteerde de EC op 10 maart niet alleen een strategie voor de industrie, maar ook een MKB-Strategie voor een duurzaam en digitaal Europa. Europa draait op honderdduizenden ondernemers, niet alleen onze economie maar ook onze maatschappij. Het is goed nieuws dat de EC specifieke aandacht besteed aan het mkb. Met het stimuleren van groei en bloei van ondernemers, is Europa geholpen. 

 

Klaar voor de ‘tweeling transitie’: duurzaamheid en digitalisering

Met de MKB-Strategie wil de EC het MKB helpen in de ‘tweeling-transitie’ van digitalisering en verduurzaming. Ook bevat de Strategie acties en programma’s om regeldruk te verminderen en de toegang van het MKB tot nieuwe markten, personeel en financiering te vergroten. De EC heeft de uitdagingen van het MKB goed in het vizier, en het pakket van maatregelen kan mkb-ondernemers een goede steun in de rug geven. De Strategie richt zich op het brede mkb, van de innovatieve techbedrijf tot het traditionele mkb. Niet alleen koplopers, maar het brede mkb-peloton vraagt de volle aandacht. 

 

Een van de grootste uitdagingen voor het MKB is de energietransitie. Het MKB moet hierin zoveel mogelijk ontzorgd worden. Er moeten niet alleen extra financiële middelen beschikbaar worden gesteld voor duurzame innovaties vanuit het MKB. De EC moet bij de uitwerking van de Green Deal goed kijken naar de impact voor het MKB, en mkb-ondernemers ondersteunen in investeringen om de ambitieuze groene doelstellingen te kunnen behalen.

 

Minder regels en betere financiering

Europese regelgeving is een enorme lastendruk voor mkb’ers. Voldoen aan Europese wet- en regelgeving weerhoudt ze van wat ze het best kunnen: ondernemen. De introductie van een zogeheten EU MKB Gezant en het One-in-One-out systeem kunnen de regelgeving vanuit Europa in toom houden.

 

Het gebrek aan toegang tot financiering voor het MKB weerhoudt ondernemingen ervan om verder op te schalen en nieuwe markten te verkennen. De EC introduceert een zogeheten ‘IPO fonds’, om de beursgang van MKB te bespoedigen. We zijn benieuwd naar verdere uitwerking van dit initiatief.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.