Vrijhandelsakkoord Vietnam is erg ambitieus

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-02-2020

Deze maand is door het Europese Parlement het vrijhandelsakkoord en investeringsbeschermingsverdrag met Vietnam goedgekeurd. De verdragen zijn de meest ambitieuze en alomvattende verdragen die de EU met een ontwikkelingsland heeft afgesloten. Ook is dit een belangrijke stap in het behalen van een grotere ambitie om een groter verdrag met de gehele ASEAN regio af te sluiten.

 

Internationale standaarden 

Vietnam is een snelgroeiende en steeds competitievere economie waar voor het Nederlandse bedrijfsleven veel kansen liggen. De afgelopen 10 jaar is de handel tussen de EU en Vietnam dan ook enorm toegenomen. Met het afsluiten van dit verdrag worden barrières en extra kosten voor een groot deel verwijderd worden.

Het verdrag schaft 99% van de douane tarieven in beide richtingen af. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om non-tarifaire barrières zoveel mogelijk te verkleinen. Zo zal Vietnam zich meer committeren aan internationale standaarden, bijvoorbeeld voor farmaceuten en motor voertuigen. Hierdoor wordt het voor Europese producenten ook makkelijker om producten naar Vietnam te exporteren aangezien er geen extra test- en certificatie procedures nodig zijn. Ook zal Vietnam douane procedures versimpelen.  

 

Reciprociteit

Vietnam heeft ook toegezegd de markt van overheidsaanbestedingen te openen voor Europese bedrijven- een belangrijke stap voor reciprociteit: de Europese aanbestedingsmarkt is al open voor Vietnam-, kunnen Europese bedrijven in verschillende Vietnamese sectoren investeren en wordt het voor Europese bedrijven eenvoudiger om diensten aan te bieden in Vietnam.

 

15 miljard 

Ook voor Vietnam liggen er volop kansen: er wordt verwacht dat de handel met de EU bij 2035 mogelijk 15 miljard euro hoger ligt dan op dit moment het geval is.

Naast alle economische aspecten is in het verdrag ook opgenomen dat de EU en Vietnam samen gaan werken om duurzame ontwikkeling te stimuleren. Zo heeft Vietnam in de marges van de onderhandelingen meerdere standaarden van de International Labour Organization over rechten van werknemers geïmplementeerd en zal er samengewerkt worden om VN verdragen te volgen, bijvoorbeeld rond biodiversiteit en klimaatverandering.

 

Nationale ratificatie

Nu het Europese Parlement heeft ingestemd met het verdrag is het aan Vietnam om dat ook te doen- een formaliteit. Een maand daarna zal het verdrag in werking treden en kunnen Nederlandse ondernemers profiteren. Daarna is het wel nog nodig dat alle nationale Parlementen het investeringsverdrag officieel goedkeuren. Dit zou nog een lange tijd kunnen duren. Toch is het voor ondernemers belangrijk dat de politiek zich bewust is van de voordelen van dit verdrag.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.