Blik op Europa

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Press point Ursula von der Leyen
04-07-2019

Al met al zijn de sleutelposten vooral terecht gekomen bij ‘de oude’ lidstaten van de Europese Unie. Of deze verdeling voldoende gebalanceerd is, moet nog blijken.

04-07-2019

De afgelopen weken gingen voornamelijk over EU, maar hoe staat het ervoor met de Brexit activiteiten? Is het bedrijfsleven voorbereid? Lees hier alles over het laatste Brexit nieuws!

21-09-2016

Het grensoverschrijdend dienstverkeer moet verder bevorderd worden. De Commissie komt tien jaar na de invoering van de dienstenrichtlijn met het European Services Certificate, een uitwerking van het eerder voorgestelde 'Dienstenpaspoort'. Toch blijft er nog te wensen over.

21-09-2016

Afgelopen week vond in Bratislava een informele Europese Top plaats, waar voor het eerst de EU-lidstaten zonder het VK samenkwamen om te praten over de toekomstvisie voor de EU. Een onderwerp dat slechts beperkt aan bod kwam in de Slovaakse hoofdstad was de samenwerking op het gebied van Eurogovernance en financiële markten.

15-06-2016

Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland, is lid van het REFIT-platform. Wat is dit platform en wat is de rol van Van Straalen hierin?

15-06-2016

Op 13 juni organiseerde Nederland als EU-voorzitter samen met de Europese Commissie een conferentie over de Europese Interne Markt. Wat waren de belangrijkste conclusies?

15-06-2016

Sinds een aantal jaar bestaat de Blue Card Directive. Deze directive maakt het mogelijk om hoogopgeleide arbeidsmigranten van buiten de EU een werk- en verblijfsvergunning in de EU toe te kennen. Wat zijn de huidige ontwikkelingen?

15-06-2016

Onlangs is de Union Customs Code ingevoerd. Wat is dit nieuwe douaneregime precies en hoe staat het bedrijfsleven ertegenover?

15-06-2016

In mei lanceerde Nederland een nieuw initiatief voor een Europees publiek-privaat partnerschap voor verantwoordelijke winning van grondstoffen. Waarom is dit belangrijk voor Nederlandse bedrijven en ondernemers die internationaal zaken doen?

15-06-2016

Voor 13 kankerverwekkende stoffen heeft de Europese Commissie grenswaarden gesteld. Hoe ziet de roadmap eruit?

17-05-2016

De Commissie komt met een openbare raadpleging over een dienstenpaspoort. Wat is dit en helpt het de Europese dienstensector volledig te liberaliseren?

17-05-2016

Deze week vergadert de Raad van Presidenten van BUSINESSEUROPE in Den Haag. We blikken alvast vooruit op één van de onderwerpen op de agenda: geopolitiek.

17-05-2016

Wereldwijd is circulaire economie een veel besproken onderwerp. Wat houdt het precies in? En lees meer over de bijeenkomst die MKB-Nederland en VNO-NCW hierover organiseren.

17-05-2016

Het Nederlandse Voorzitterschap organiseert een conferentie over kankerverwekkende stoffen. Wat is het doel van de conferentie en wat zijn de plannen van de Europese Commissie voor deze stoffen?

12-04-2016

De Europese Commissie werkt aan een vernieuwd actieplan voor Europees MVO beleid. Wat kan dit betekenen voor Nederlandse werkgevers en ondernemers?

12-04-2016

Sinds 1 januari is Nederland voorzitter van de Europese Raad. Wat heeft het Nederlands Voorzitterschap in de eerste helft van de termijn gedaan? En hoe zijn MKB-Nederland en VNO-NCW tot nu toe bij het voorzitterschap betrokken geweest? We maken de tussenbalans op.

12-04-2016

Deze week spreken de Europese privacy toezichthouders over het ‘EU-US Privacy Shield’. Wat is hun taak? En wat vinden MKB-Nederland en VNO-NCW belangrijk aan deze nieuwe overeenkomst?

12-04-2016

Grensoverschrijdend het zwartwerken aanpakken. Dat is het doel van het Platform tegen Zwartwerk. Hoe gaat dit platform vorm krijgen en op welke termijn wordt het platform verwacht?