‘Manifest voor woningbouw binnen steden helemaal NL Next Level’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
08-03-2017

In het Regeerakkoord van het nieuwe kabinet moeten afspraken komen over grootschalige woningbouw op verouderde terreinen in steden. Met dat doel overhandigde een aantal gemeenten, brancheorganisaties en natuurorganisaties vandaag een manifest aan Kamerleden van VVD, D66, PvdA en GroenLinks. MKB-Nederland en VNO-NCW steunen dit manifest dat aansluit op hun campagne NL Next Level.

 

Bruisende steden

In de campagne NL Next Level vragen zij een volgend kabinet om in te zetten op bruisende stedelijke regio’s. ‘Kansen pakken van verstedelijking, en tegelijk een antwoord bieden op de leegloop van veel gebieden’, dat is volgens MKB-Nederland en VNO-NCW de uitdaging. ‘Rijk, medeoverheden en bedrijfsleven moeten de opgave – die verschilt per regio – in gezamenlijkheid en met voortvarendheid oppakken.’

 

Energiezuinig en duurzaam

Volgens de partijen achter het manifest blijft het aantal huishoudens in Nederland de komende jaren groeien en daarmee de vraag naar nieuwe huizen. Verouderde bedrijventerreinen en spoorweg- en havenemplacementen lenen zich goed voor nieuwe woonbuurten die energiezuinig en duurzaam gebouwd kunnen worden. Bovendien hoeven er dan minder nieuwe buitenwijken aan de randen van steden gebouwd te worden.

 

Concrete uitwerking

Met de vraag aan Rijk en provincies om mee te investeren en zich te committeren aan langjarige samenwerking is het manifest een uitstekend voorbeeld van een concrete uitwerking van de campagne NL Next Level, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.