Arbeidsvoorwaardennota: ‘Meer investeren in werknemers’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
15-01-2020

Tegen de achtergrond van onzekere economische omstandigheden en aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt moeten bedrijven en vakbonden komend jaar afspraken worden gemaakt over onder meer gezond langer werken, gelijke kansen voor medewerkers, persoonlijke ontwikkeling en de werk-privébalans. Dat stellen MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN in de Arbeidsvoorwaardennota 2020: ‘Waardevol Werkgeven’.

 

Productiviteit

De economische omstandigheden zijn onder meer onzeker door de stikstof- en PFAS-crisis, en de internationale spanningen. Die omstandigheden, de krapte op de arbeidsmarkt én de steeds veeleisender consument maken het noodzakelijk dat bedrijven wendbaar, innovatief en productiever kunnen zijn. Werkgevers moeten met de vakbonden onderzoeken welke cao-afspraken de productiviteitsgroei belemmeren, en hoe cao’s de flexibiliteit binnen bedrijven kunnen bevorderen, aldus de ondernemersorganisaties.

 

Gelijke behandeling

Een aantrekkelijk (secundair) arbeidsvoorwaardenpakket helpt om mensen in tijden van krapte binnen te halen en te houden. De ondernemersorganisaties pleiten onder meer voor het uitbouwen van ontwikkelingsbudgetten en voor het (tijdelijk) aanpassen van de arbeidsduur of de werktijden als werknemers werk en mantelzorg willen combineren. ‘Het thema gelijke behandeling is door veel werkgevers met succes opgepakt, maar er bestaan nog altijd verschillen.’ Zo kunnen de verschillen tussen vaste krachten, inhuur en zelfstandigen binnen een bedrijf worden weggenomen door afspraken te maken over gelijke toegang tot scholing en dergelijke.