Bedrijven leggen ruim 2 miljard op tafel om te investeren in innovaties

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
12-11-2019

Nederlandse bedrijven zeggen toe meer dan 2 miljard euro te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Deze R&D wordt gericht op voor Nederland belangrijke maatschappelijke uitdagingen en nieuwe technologie, zoals slimme klimaatoplossingen, nieuwe medicijnen, en artificiële intelligentie. Dat staat in de nieuwe kennis- en innovatieconvenanten (KIC) die op 11 november door bedrijven, wetenschappelijke instellingen en het Rijk zijn afgesloten. In deze convenanten, die het resultaat zijn van eerder geformuleerde kennis- en innovatieagenda’s, staat wat iedereen daadwerkelijk doet en bijdraagt.

 

Sleuteltechnologieën

In totaal brengen alle partners in 2020 zo’n 5 miljard euro bij elkaar op 25 belangrijke terreinen en een aantal sleuteltechnologieën. ‘Het is veelbelovend dat er zoveel middelen vanuit bedrijven gecommitteerd worden om te werken aan deze belangrijke maatschappelijke onderwerpen. Dat hogescholen en de regio’s deelnemen in deze afspraken is ook winst voor bijvoorbeeld de kennisverspreiding’, aldus VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. Wel zal het beleid zich volgens De Boer het komende jaar moeten bewijzen.

 

Beleid is ingewikkeld en verkokerd

Zo is het volgens De Boer opvallend dat er een groot gat zit tussen waar het bedrijfsleven in wil investeren – namelijk ruim een half miljard in nieuwe sleuteltechnologieën – en het publieke aanbod van amper 100 miljoen euro. ‘De praktijk zal moeten uitwijzen of het geld allemaal echt los komt. Het beleid vanuit Den Haag is ingewikkeld en verkokerd en moet begrijpelijker gebracht worden naar de mensen waar het echt om gaat: de onderzoekers van bedrijven en onderzoekcentra en kennisinstellingen.’

 

Te weinig aandacht voor mkb

MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof: ‘In de nieuwe aanpak zitten aantrekkelijke elementen voor het innovatieve mkb. Zo wordt de mkb-regeling voor de topsectoren doorgezet (MIT), worden innovatiestages opgezet door hogescholen en hanteert NWO voor het mkb aantrekkelijke co-financieringspercentages. Maar het mkb is wel teveel het sluitstuk van het beleid geweest als ik door de plannen heen kijk. Zo is er echt te weinig aandacht voor kennisverspreiding naar het bredere mkb. We pleiten er daarom bij de begrotingsbehandeling van EZK voor om de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) op dit punt te versterken, omdat zij hier een goede rol kunnen spelen.’