Betaalgedrag gemeenten opnieuw nauwelijks verbeterd

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
17-06-2016

MKB-Nederland is nog altijd niet te spreken over het betaalgedrag van lokale overheden. Slechts 42 procent van alle gemeenten slaagden er vorig jaar in om 90 procent van de rekeningen van het bedrijfsleven binnen de wettelijke termijn van 30 dagen te voldoen. Daarmee blijven ze ver achter bij de Rijksoverheid, waar alle departementen deze streefwaarde ruimschoots (94,3 procent) halen. Hoewel een toenemend aantal gemeenten een gemiddelde betaaltermijn van minder dan 30 dagen realiseert, constateert de ondernemersorganisatie  ook dat een groot aantal het probleem nog altijd niet zo serieus neemt.

MKB-Nederland laat al jaren het betaalgedrag van lokale overheden in kaart brengen; sinds vorig jaar in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. Dit jaar zijn de scores bepaald op basis van gegevens van Dun & Bradstreet en van gemeenten zelf.  De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft alle gemeenten individueel aangeschreven met het verzoek om gegevens over hun betaalgedrag in 2015 beschikbaar te stellen. Van de 391 gemeenten hebben 267 aan dat verzoek voldaan. Van de overige 124 is het betaalgedrag beoordeeld op basis van D&B-cijfers.

Het overzicht laat grote verschillen tussen gemeenten zien. De snelst betalende gemeente van Nederland is volgens het onderzoek Midden-Drenthe, dat een gemiddelde betaaltermijn heeft van 7 dagen en 98 procent van de rekeningen binnen de streefwaarde van 30 dagen betaalt. Andere positieve uitschieters zijn Horst aan de Maas (9 dagen, 98 procent), Leerdam (9 dagen, 97 procent) en Doetinchem (10 dagen, 93 procent). Enkhuizen behaalt de slechtste score, met een gemiddelde betaaltermijn van 53 dagen en slechts 63 procent van de rekeningen binnen de wettelijke termijn betaald.
Van de vier grote steden voldoen Den Haag, Rotterdam en Utrecht goed aan de norm. Amsterdam blijft daarbij achter, met een betaaltermijn van 32 dagen en 67 procent van de facturen binnen 30 dagen voldaan.

Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland heeft gemengde gevoelens bij de scores over 2015. “We zijn al jaren actief om gemeenten bewust te maken van het belang om hun rekeningen zo snel mogelijk,  in elk geval binnen de wettelijke termijn van 30 dagen, te betalen. Daarmee kunnen ze hun lokale ondernemers echt een dienst bewijzen. Het is mooi dat een behoorlijk aantal gemeenten met hun gemiddelde betaaltermijn flink onder die 30 dagen is gedoken. Daarentegen is het percentage dat aan de streefwaarde van de rijksoverheid voldoet, dit jaar gedaald van 50 naar 42 procent.”

Teleurstellend noemt hij het dat niet minder dan 124 gemeenten geen gehoor hebben gegeven aan het verzoek van de VNG om hun betaalgegevens beschikbaar te stellen. “Daar spreekt in elk geval niet uit dat deze gemeenten het probleem erg serieus nemen. Anders dan bij het Rijk, waar we het ambitieniveau alleen maar zien toenemen,  is er voor gemeenten geen stok achter de deur om dit gewoon goed te doen. Wij zouden daarom graag zien dat gemeenten op dit punt verplicht moeten rapporteren aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.”

Zie voor de scores per gemeente:  www.snellerbetalen.nl