'Bezuinigen op praktijkleren kost tienduizenden leer-werkbanen'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
21-06-2018

MKB-Nederland, VNO-NCW en FNV maken zich ernstig zorgen over de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (bbl). Het ministerie van OCW heeft al een bezuiniging van 7 miljoen euro aangekondigd. 'Dat mag geen opmaat zijn naar het verder uitkleden van de subsidieregeling praktijkleren. Fors bezuinigen op de bbl kost 40.000 leer-werkbanen per jaar en met name in het mkb', zo waarschuwen de sociale partners. 'Terwijl die banen juist nu hard nodig zijn om de broodnodige vakmensen op te leiden en de tekorten in het mkb te bestrijden.'

 

Volledig stoppen subsidieregeling desastreus

De organisaties ontvangen signalen dat het volledig stoppen van de subsidieregeling als serieuze bezuinigingsoptie bij OCW op tafel ligt. Dat levert het kabinet op korte termijn geld op, maar heeft desastreuze en structurele gevolgen voor de arbeidsmarkt in de betrokken branches, aldus de werkgevers en werknemers. 'Het is echt penny wise, pound foolish als dit doorgaat. Niets of niemand wordt hier beter van.' De organisaties wijzen erop dat de bbl-route de overheid aanmerkelijk minder kost dan de bol, de beroepsondersteunende leerweg (4 dagen theorie, 1 dag praktijk). Met het wegvallen van de bbl-route zullen mogelijk meer jongeren juist voor de bol kiezen. Dit zal ook kunnen leiden tot meer uitval omdat sommige studenten beter in de praktijk leren.

 

Leerbedrijven investeren zelf al leeuwendeel

Erkende leerbedrijven investeren zelf gemiddeld €12.000 per jaar in een BBL-student (mbo, 4 dagen praktijk, 1 dag theorie). De subsidieregeling voorziet in een tegemoetkoming van maximaal €2.700. Fried Kaanen, vice-voorzitter van MKB-Nederland en voorzitter van Koninklijke Metaalunie, vreest dat name in het mkb leerbanen zullen verdwijnen als de subsidie wegvalt. 'Voor kleinere bedrijven zijn die kosten het moeilijkst op te brengen. Die subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van de begeleiding van mbo-studenten op de werkvloer door een hiervoor getrainde praktijkbegeleider en is echt nodig om leerbanen betaalbaar te houden.'

 

Opleidingsplaatsen juist hard nodig tegen tekorten

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB) heeft becijferd dat het wegvallen van de subsidie van de sectoren vele miljoenen extra investeringen per jaar zou vragen. Alleen al in de sector zorg & welzijn gaat het om bijna € 50 miljoen. Verder bezuinigen raakt ook de sectoren bouw en de techniek. Onder andere de Industriecoalitie van UNETO-VNI, Bouwend Nederland, Metaalunie en FME maakt zich daar zorgen over. Zij behoren tot de sectoren waar de opleidingsplaatsen juist hard nodig zijn om de tekorten aan personeel te bestrijden.

 

Lees ook het uitgebreide persbericht met de reacties van FNV-voorzitter Han Busker en MBO Raad-voorzitter Ton Heerts en cijfers over de benodigde extra investeringen per sector