'Blij met steun CDA en D66 om mkb te beschermen tegen machtsmisbruik'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
07-11-2018

MKB-Nederland is blij met de steun van regeringspartijen CDA en D66 om kleine bedrijven beter te beschermen tegen grote bedrijven of overheden, wanneer die hun economische machtspositie misbruiken. Kamerleden Mustafa Amhaouch (CDA) en Kees Verhoeven (D66) willen dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) net als bij gewone burgers ook gaat optreden wanneer grote partijen kleine ondernemers tot 10 medewerkers structureel benadelen in zakelijke afspraken.

 

Meer hulp tegen grote jongens

Voor consumenten is juridisch veel geregeld, maar kleine bedrijfjes en zzp’ers zijn bij een geschil in de regels gelijk aan grote bedrijven. Dat pakt verkeerd uit bij een geschil, omdat een rechtszaak niet alleen kostbaar is en lang duurt, maar ook omdat een mkb-bedrijf daarmee het risico loopt in de toekomst geen opdrachten meer te krijgen. CDA en D66 bepleiten daarom dat kleine ondernemers meer hulp moeten krijgen als ze het tegen grote jongens opnemen. Zodat ze niet alleen 'recht hebben' maar ook 'recht krijgen'. De Autoriteit Consument en Markt zou deze taak kunnen krijgen, niet om individuele geschillen op te lossen, maar wel om in te grijpen als ze over één partij veel klachten krijgt.

 

Oprekken betalingstermijnen

Er zijn talloze voorbeelden waarin mkb-ondernemers in de praktijk machteloos staan, ook al kunnen ze formeel naar de rechter stappen. Een veelgehoord fenomeen is het eenzijdig oprekken van betalingstermijnen door grote inkopers. MKB-Nederland krijgt ook veel klachten over slamming (ook wel lijnkaping genoemd) door telecomaanbieders: het ongevraagd overzetten van het contract. Hetzelfde gebeurt bij energie en andere abonnementen. En het is de vraag of problemen die franchisenemers hebben met een franchisegever opgelost kunnen worden zonder een rol van de ACM. Maar het gaat niet alleen om grote bedrijven. Ook durven mkb-ers vaak geen klacht in te dienen over verkeerde aanbestedingsprocedures of te laat betalen vanwege het risico andere opdrachten te verliezen.

 

Ingrijpen door toezichthouder

Het is belangrijk dat als een bedrijf of overheidsdienst er een 'potje van maakt' en regels structureel overtreedt dat een toezichthouder als de ACM dan kan ingrijpen. Het is daarom een goede zaak dat ondernemers de mogelijkheid krijgen om - desgewenst anoniem – melding te doen bij de Autoriteit. En dat die dan ook alle ruimte krijgt om op te treden wanneer dat nodig is.