Commissie Borstlap van start met interessante bijdrage aan debat

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
21-06-2019

'Een interessante bijdrage aan het debat over de arbeidsmarkt van de toekomst.’ Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW over de tussenrapportage die de Commissie Regulering van werk gisteren presenteerde. Deze onafhankelijke commissie van experts werd vorig jaar ingesteld door minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staat onder leiding van oud-topambtenaar Hans Borstlap.

 

Uitstekend werkende arbeidsmarkt

De commissie vroeg de OESO om een onderzoek naar de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat laat zien dat onze arbeidsmarkt behoort tot één van de best werkende van alle OESO-landen, concluderen de ondernemersorganisaties. Zo is er werk in overvloed, verdienen werknemers internationaal gezien hoge lonen en hebben werknemers hier te maken met minder onzekerheid dan elders. Ook is de werkdruk hier minder dan in veel andere landen. ‘Er is kortom veel dat we moeten koesteren’, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW. 

 

Gelijkheid en flex uitdagingen

Belangrijke uitdagingen zijn voor Nederland het aan het werk helpen van groepen die nu nog langs de zijlijn staan, de hoge factor deeltijd, meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen en hoe we omgaan met de toegenomen hoeveelheid tijdelijk werk en het aantal zelfstandig ondernemers. Eén van de grote vraagstukken volgens de ondernemersorganisaties is hoe we het reguliere arbeidscontract aantrekkelijker maken en ontdoen van alle risico’s die werkgevers nu lopen. ‘Daarnaast is de grote vraag hoe we gegeven de opkomst van platformen en robotisering met elkaar bouwen aan een stelsel dat veel meer uitgaat van werkzekerheid in plaats van baanzekerheid.’  Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW is het goed hier met elkaar het gesprek over te voeren de komende maanden.

 

Zelfstandig ondernemerschap

Met het nieuwe pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt rondom een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. ‘Dit is een belangrijke stap om te zorgen dat we zelfstandig ondernemers helpen zichzelf eenvoudiger en goedkoper te beschermen, zoals de commissie-Borstlap ook bepleit’, aldus de organisaties. ‘We moeten wel voorkomen dat de trend dat mensen zelf aan het stuur van hun loopbaan willen zitten in de knop gebroken wordt. Tegelijkertijd moeten we zwakkere groepen die dat nodig hebben, goed beschermen met elkaar.’ De organisaties zullen komende maanden eigen voorstellen doen aan de commissie voor hun eindadvies.