Concrete afspraken over verbetering arbeidsmarkt brug te ver

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
04-09-2017

MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland zijn teleurgesteld dat het na veertien maanden van overleg in de SER niet is gelukt om met de vakbonden tot concrete afspraken te komen over verbetering en vernieuwing van de arbeidsmarkt. 'Een slechte uitkomst voor zowel werkgevers als werknemers', aldus de voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen.

 

Inzet van de ondernemersorganisaties was en blijft dat werkgevers weer gemakkelijker mensen voor onbepaalde tijd in dienst kunnen nemen. Tegelijk is er de urgentie om de arbeidsmarkt aan te passen aan de eisen en ontwikkelingen van de 21ste eeuw.

 

Loondoorbetaling

De ondernemersorganisaties hebben in de SER concrete voorstellen gedaan om de acute problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken, zoals aanpassingen van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en de Wet Werk en Zekerheid. De hoge risico’s en lasten maken met name kleinere bedrijven nu kopschuw om mensen voor onbepaalde tijd aan zich te binden. Het is ook in het belang van werknemers om dat aan te pakken.

 

Misstanden met 'flex' moeten worden bestreden, vinden de werkgevers, maar flexibele arbeidsrelaties zijn niet meer weg te denken. Dat geldt eveneens voor zzp-ers. De ondernemersorganisaties willen duidelijkheid voor zzp-ers en hun opdrachtgevers, maar geen maatregelen die hen het leven zuur maken. Zij hebben in de SER voorstellen gedaan voor een vervanging van de wet DBA en een regeling voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 

Vernieuwende aanpak

MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland benadrukken dat voor de arbeidsmarkt van nu meer nodig is dan alleen reparatie van bestaande wetgeving. De organisaties hadden met de bonden graag afspraken gemaakt over een vernieuwende aanpak van vraagstukken zoals een leven lang ontwikkelen, de tekorten aan technisch opgeleiden en de werkkansen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Deze vraagstukken vragen om een gezamenlijke inzet van kabinet en sociale partners.

De ondernemersorganisaties hopen - na ommekomst van de voorstellen van een nieuw kabinet - alsnog tot een constructieve dialoog te komen voor de daadwerkelijke vormgeving en uitvoering van het arbeidsmarktbeleid voor de komende jaren.

 

Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland: 'De wensen van MKB-Nederland voor aanpassing van de loondoorbetaling bij ziekte en de WWZ bleken door het verbinden van tal van thema's zoals zzp, driehoeksrelaties, flex en aanbesteden te zeer onderwerp van uitruil. Van een oplossingsgerichte aanpak was daardoor onvoldoende sprake. Ook wij willen ons inzetten om excessen met flex weg te nemen en vaste dienstverbanden te stimuleren, maar dat moet ons dan wel mogelijk worden gemaakt.'

 

Lees hier de brief van MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland aan informateur Zalm over het mislukken van het overleg en de inzet van werkgevers om de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel houdbaar te laten zijn voor de economie en samenleving van de 21ste eeuw.