"Doorbraak" met kabinetsplannen MKB-Toets

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
15-02-2017

MKB-Nederland is verheugd dat het kabinet het belang van wet- en regelgeving op maat van het mkb onderschrijft en een zogenoemde MKB-toets wil invoeren. Minister Kamp van Economische Zaken schetst vandaag in een brief aan de Tweede Kamer de mogelijkheden voor zo’n toets, die de komende tijd nader worden uitgewerkt. MKB-Nederland is in oktober een stevige lobby voor een MKB-toets gestart, omdat wet- en regelgeving nu onvoldoende rekening houdt met de schaal en mogelijkheden van mkb-bedrijven. Voorzitter Michaël van Straalen spreekt van een “doorbraak”.

 

Van Straalen is gelukkig dat zowel de Tweede Kamer, met de eerder aangenomen motie-Monasch en motie-Graus, als het kabinet, met de brief van minister Kamp, het voorstel voor een MKB-toets zo voortvarend heeft opgepakt. “Zeker Henk Kamp verdient een groot compliment. Hij heeft hiervoor zijn nek uitgestoken en goed naar onze signalen geluisterd. Zo wordt het mkb zelf in Kamps plannen veel beter betrokken bij het wetgevingsproces. Dat juichen we enorm toe.”

 

Volgens de MKB-voorzitter zijn te veel regelingen zijn nog steeds geschreven vanuit een papieren werkelijkheid of vanuit het perspectief van grote ondernemingen. Daardoor sluiten ze niet aan op de praktijk van mkb-ondernemers:  ze zijn niet of niet goed uitvoerbaar, zetten mkb-bedrijven op achterstand of belemmeren hen in hun groei. En dat terwijl 99 procent van het bedrijfsleven tot het mkb behoort. Zo’n 97 procent zelfs heeft minder dan 25 mensen in dienst.

Het overgrote deel van het mkb heeft geen staffunctionaris voor personeelszaken of voor contacten met toezichthouders of andere overheidsinstellingen.

 

Vergunningen, inspecties, ziekte van een werknemer, het inschrijven op een aanbesteding of subsidieregeling, het continu aanpassen van de bedrijfsvoering op gewijzigde regels, het zijn allemaal zaken die de ondernemer zelf ‘erbij’ moet doen, aldus Van Straalen. “Het is daarom zaak om bij het maken van wet- en regelgeving eerst en vooral na te gaan hoe die zal uitpakken voor mkb-bedrijven.”

 

Praktische werkbaarheid
Minister Kamp wil de bedrijfseffectentoets, die nu in de praktijk nauwelijks wordt toegepast, omzetten in een MKB-Toets, waarbij de effecten voor kleine bedrijven veel zwaarder meewegen. Om de naleefbaarheid en praktische werkbaarheid van voorgenomen regelgeving te testen, stelt hij voor om gebruik te maken van testpanels van representatieve ondernemers.

 

Voor bestaande wetgeving wil Kamp een publiek-private adviescommissie instellen, met daarin ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, om knelpunten in bestaande wet- en regelgeving te agenderen en herziening aan te jagen.

 

MKB-Nederland ziet voor nieuwe wet- en regelgeving een belangrijke rol weggelegd voor het adviescollege ACTAL (of zijn opvolger). ACTAL moet toepassing c.q. uitvoering van de MKB-Toets controleren bij de start van het wetgevingsproces, bij de versie voor consultatie en bij de versie die in de ministerraad komt.

 

Pamflet
Om het belang van een MKB-Toets nog eens kracht bij te zetten, overhandigt Van Straalen vanochtend in het bijzijn van circa 25 ondernemers een pamflet aan de vaste commissie voor Economische Zaken in de Tweede Kamer.

 

Kijk hier voor een verslag (met foto's) van de overhandiging.