'Eindelijk wetsvoorstel franchise naar Raad van State'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
12-07-2019

MKB-Nederland is blij dat er na jaren van discussie nu eindelijk een wetsvoorstel op tafel ligt dat franchisenemers betere bescherming moet bieden ten opzichte van hun franchisegevers. De ondernemersorganisatie drong dit voorjaar nog aan op haast, omdat maatregelen opnieuw vertraagd leken te worden door tegenwerking van de kant van de franchisegevers.

 

Stevigere positie voor franchisenemers

"Wij vragen al sinds 2014 om wettelijke maatregelen die de positie van franchisenemers versterken", zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. "Franchisenemers hebben behoefte aan betere informatie in de precontractuele fase, willen een steviger positie bij tussentijdse wijzigingen die nu vaak eenzijdig worden doorgevoerd en bij beëindiging van de overeenkomst. Ondernemers in een franchiseformule hebben te vaak maar te slikken wat de franchisegever wil, omdat die in een machtspositie zit. Daar kan niet snel genoeg een einde aan komen."

 

Nog voor het eind van het jaar naar de Tweede Kamer

Staatssecretaris Mona Keijzer van EZK en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming hebben vandaag een wetsvoorstel dat de franchiseovereenkomst regelt in het Burgerlijk Wetboek (de Franchisewet) naar de Raad van State gestuurd. Daarmee geven ze invulling aan de afspraken uit het regeerakkoord en de wens van het kabinet om te komen tot wetgeving die de franchisenemer beter moet beschermen. Het wetsvoorstel kan nog voor het eind van dit jaar naar de Tweede Kamer. Pas dan wordt het openbaar.

 

Blij dat er nu vaart in komt

"We kunnen het dus nog niet inhoudelijk beoordelen, maar we zijn blij dat er nu vaart komt in dit dossier en dat ook de staatssecretaris en minister het noodzakelijk achten om de machtsbalans tussen franchisegevers en franchisenemers te herstellen", zegt Vonhof. 

Lees meer over