'Faillissement kan nog beter worden geregeld'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
07-09-2017

MKB-Nederland en VNO-NCW staan overwegend positief tegenover de aanpassingen in de faillissementsprocedure die het kabinet voorstelt. Het wetsvoorstel moet leiden tot een efficiëntere en transparantere afwikkeling van een faillissement. Op een aantal punten is nog wel een aanpassing gewenst, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. 

 

Maatwerk

Door het wetsvoorstel kan beter gebruik worden gemaakt van digitale ontwikkelingen. De curator krijgt meer mogelijkheden om de faillissementsboedel efficiënt te beheren en te vereffenen en zowel de curator als de rechter-commissaris krijgt ruimte om meer maatwerk te leveren in de procedure. Het is dan wel een gemis dat er niet is gekeken naar een mogelijke regeling specifiek voor kleine, informele klachten, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW.

 

Risico’s

Het aanscherpen van de indieningstermijnen geeft weliswaar meer grip op de zaak maar volgens MKB-Nederland en VNO-NCW is het niet altijd duidelijk wanneer deze termijnen gaan lopen. Ook zou een curator verplicht moeten worden om de schuldeiser een bevestiging te zenden dat zijn vordering is geregistreerd. Een aantal cruciale documenten wordt in het wetsvoorstel niet meer door de deurwaarder uitgereikt, maar gaan als gewone brief op de post, met alle risico’s op vertraging of verlies van dien.

 

Details

Een effectievere afwikkeling van faillissementen kan zorgen voor een hogere opbrengst voor crediteuren en voor een betere informatievoorziening. Met wat extra aandacht voor de details, kunnen de opbrengsten van schuldeisers worden verhoogd en de kosten van afwikkeling worden beperkt, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

 

 

 

Lees meer over