‘Financieringsmarkt verbeterd, maar we zijn er nog niet’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
06-11-2019

MKB-Nederland is blij dat het kabinet het huidige financieringsinstrumentarium doorzet, zoals staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer. Uit onderzoek blijkt dat deze instrumenten, zoals het Borgstellingskrediet MKB-kredieten (BMKB), aansluiten bij de knelpunten die er zijn op de financieringsmarkt.

 

Minder kredieten

Het aantrekken van financiering is voor ondernemers nog altijd geen vanzelfsprekendheid, aldus MKB-Nederland. Opvallend is dat het volume van kredieten aan het mkb in Nederland – in tegenstellig tot omringende landen – al jarenlang afneemt. De BMKB is een belangrijk instrument om kredietverlening toch mogelijk te maken. MKB-Nederland pleit al langer voor het in tact houden van het instrumentarium. Stabiliteit is goed voor financier en ondernemer.

 

Aanbod meer divers

De staatssecretaris constateert in haar brief dat hoewel het huidige beleid goed werkt, er nog aanvullende inzet nodig is. MKB-Nederland onderschrijft de noodzaak om te blijven werken aan een goed functionerende financieringsmarkt voor het mkb. ‘Hoewel het aanbod de afgelopen jaren meer divers is geworden, zijn we er nog lang niet.’ Nieuw aanbod moet gestimuleerd blijven worden en ondernemers moeten kennis krijgen van de mogelijkheden.

 

Monitor

Door het bredere aanbod van mkb-financiering is ook de keuze voor ondernemers ingewikkelder geworden en wordt advisering steeds belangrijker. Ondernemers moeten kunnen vertrouwen op goede dienstverlening en advies. Ook komt er een jaarlijkse monitor van de financieringsmarkt, die inzicht moet geven in ontwikkelingen in het aanbod van bedrijfsfinanciering, bancair en niet-bancair. Die informatie maakt het – in combinatie met de bestaande Financieringsmonitor die inzicht biedt in de vraagkant -  beter mogelijk om zo nodig  bij te sturen of te stimuleren.

Kredietregister

Verder komt er onderzoek naar nut en noodzaak van een kredietregister. Daarmee wordt transparantie beoogd over uitstaande leningen. Dit maakt de markt voor nieuwe aanbieders van bedrijfsfinanciering transparanter en daardoor beter toegankelijk. Het onderzoek wordt in samenwerking met het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank uitgevoerd.
EZK verkent ook of er acties nodig zijn om in de vroege fase financiering te stimuleren. Dat is de fase waarin er nog geen sprake is van een idee en een financierbaar product. In deze fase is het ophalen van financiering voor ondernemers erg lastig.