‘Fiscaal pakket Vijlbrief belangrijke steun in rug ondernemers’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
24-04-2020

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij met het fiscale pakket dat staatssecretaris Vijlbrief vandaag presenteerde om ondernemers verder te ondersteunen. ‘Vijlbrief laat hiermee zien dat hij goed oog heeft voor de liquiditeitsproblemen van bedrijven in deze crisis en bereid is waar nodig aanvullende maatregelen te nemen’, vinden de ondernemersorganisaties. 'Niettemin zouden de voorgestelde maatregelen effectiever kunnen om nog meer broodnodige cash in de bedrijven te houden.'

 

Fiscale coronareserve

Een belangrijke liquiditeitsmaatregel in het pakket is de fiscale coronareserve. Ondernemers die vennootschapsbelasting betalen, kunnen hiermee hun verwachte verliezen over 2020 ten laste brengen van de winst in 2019. De teveel betaalde belasting krijgen ze dan al dit jaar terug en niet pas in 2021. Daarvan hebben naar verwachting circa 125.000 bedrijven profijt. MKB-Nederland en VNO-NCW juichen de maatregel toe. Die zou echter nog effectiever zijn als die wordt gecombineerd met verruiming van verliesverrekeningsmogelijkheden over 2019 en 2020.

 

Urencriterium

De ondernemersorganisaties zijn ook tevreden met de versoepeling van de gebruikelijk loon-regeling voor dga’s, waardoor zij een lager gebruikelijk loon in aanmerking kunnen nemen in verhouding tot de omzetdaling van hun bedrijf. Een belangrijke maatregel voor zelfstandigen is de versoepeling van het urencriterium voor toepassing van de zelfstandigenaftrek en andere ondernemersfaciliteiten. Hierdoor raken ondernemers deze fiscale faciliteiten niet kwijt als ze als gevolg van de crisis niet aan de norm van 1225 uur (24 uur per week) kunnen voldoen. Belangrijk element is dat de staatssecretaris regelt dat ook ondernemers die sterk seizoenafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, onder de versoepeling vallen.

 

Uitzondering bestaande gevallen

De ondernemersorganisaties steunen verder het besluit om de Wet excessief lenen met een jaar uit te stellen (2023 i.p.v. 2022), maar dringen aan op eerbiedigende werking voor bestaande gevallen. ‘Uitstel van de wet is prima, maar niet direct effectief voor verbetering van de liquiditeit in bedrijven.’ MKB-Nederland en VNO-NCW hebben van meet af aan bezwaar gemaakt tegen het feit dat de Wet op excessief lenen ook geldt voor bestaande leningen. ‘Het is raar dat lenen bij de vennootschap met deze wet van de een op de andere dag als ‘excessief’ wordt gezien. Dat dwingt ondernemers om voor de inwerkingtreding van de wet geld te onttrekken aan hun bedrijfsvoering’.

 

Werkkostenregeling

Vijlbrief verruimt verder de werkkostenregeling voor relatief kleine werkgevers. Voor werkgevers met een loonsom tot 400.000 euro gaat de vrije ruimte van 1,7 naar 3 procent. De maatregel kan op korte termijn een impuls geven aan getroffen sectoren doordat werkgevers meer ruimte krijgen om hun personeel bijvoorbeeld een bosje bloemen of cadeaubon te geven. Wanneer het straks weer mogelijk is om personeelsuitjes en recepties te organiseren, zullen ook de horeca- en evenementenbranche van deze maatregel kunnen profiteren, aldus de ondernemersorganisaties.