'Flexarbeid is belangrijk voor de werkgelegenheid'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
21-09-2015

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat flexibele arbeid in onze aantrekkende economie van groot belang is voor de werkgelegenheid, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. De dynamiek op de arbeidsmarkt zou veel minder zijn als we zouden aangewezen zijn op vaste contracten, stellen zij.

Arbeidsmarkt in beweging
In vergelijking met de voorgaande jaren is de daling van het aantal mensen met een vaste arbeidsovereenkomst sterk afgenomen. Tegelijk is de groei van flexibele arbeidsrelaties groter dan de jaren daarvoor. Bovendien is die groei van flexcontracten groter dan de daling van het aantal vaste contracten, blijkt uit cijfers van het CBS. En dat mag volgens MKB-Nederland en VNO-NCW worden gezien als een teken dat de arbeidsmarkt toch weer in positieve zin in beweging is.

Stijging aantal banen
Volgens de ondernemingsorganisaties is het niet vreemd dat veel werkgevers nieuw werk vooral aanbieden in de vorm van flexibele contracten. De onzekerheden zijn immers in veel sectoren nog groot. Eerder al wees het CBS op de belangrijke bijdrage van uitzendwerk in de stijging van het aantal banen.
Deze cijfers zijn volgens MKB-Nederland en VNO-NCW dan ook illustratief voor het feit dat flexibele arbeid van groot belang is om te zorgen dat mensen bij een aantrekkende economie snel weer aan de slag kunnen. Die dynamiek zou veel minder zijn als we aangewezen zouden zijn op vaste contracten, stellen de ondernemingsorganisaties.