‘Goed dat kabinet belang van duurzame groei benadrukt’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
16-12-2019

Het is een goed signaal dat het kabinet snel werk maakt van het aangekondigde investeringsfonds, en al deze kabinetsperiode concrete investeringen wil doen. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op de Groeibrief van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

 

Vooruitgang

Volgens de ondernemersorganisaties benadrukt de brief nog eens dat economische groei nodig is om te zorgen voor stabiliteit en vooruitgang, en het in stand kunnen houden van de basisvoorzieningen. Het is goed dat te benadrukken aangezien ‘steeds minder mensen het belang van duurzame economische groei zien’.

 

Vernieuwing onderwijs

‘Het kabinet stelt terecht dat we er niet komen met een beetje meer van hetzelfde.’ Fundamentele veranderingen op het gebied van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie en de arbeidsmarkt vragen om andere kennis en competenties van mensen. Het is volgens de ondernemersorganisaties goed dat het kabinet inzet op vernieuwing van het onderwijs en stimulering van digitale vaardigheden. ‘Zorgelijk is dat laaggeletterdheid en -cijferheid toenemen.’

 

Investeren in nfrastructuur

Naast zulke hervormingen moet er extra worden geïnvesteerd in met name infrastructuur en onderzoek en innovatie. Juist daarom is het verheugend dat het kabinet werk maakt van het invsteringsfonds, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW.