Goed resultaat in banenplan kan nog beter met uniforme ondersteuning

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
03-07-2018

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn trots op de resultaten die werkgevers halen in het banenplan voor mensen met een beperking. De ondernemersorganisaties reageren hiermee op het de rapportage over 2017 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De marktwerkgevers creëerden veel meer banen dan afgesproken.

 

Ruim boven afspraak

In het sociaal akkoord van 2013 werd afgesproken dat bedrijven en overheid in 2026 samen 125.000 extra banen hebben gemaakt voor mensen met een arbeidsbeperking. Tot en met vorig jaar zijn 36.904 extra banen gerealiseerd, ruim boven de 33.000 uit de banenafspraak. Dit blijkt uit de definitieve jaarcijfers (de driemeting) die staatssecretaris Van Ark vandaag naar de Tweede Kamer stuurde.

 

Marktsector overtreft doelstelling

Sinds 2013 realiseerden werkgevers uit de marktsector 30.432 banen en overtreffen daarmee de doelstelling voor 2017 met 7.432 banen. Afgelopen jaar kwamen er bij hun 11.475 banen bij. Overheidswerkgevers behaalden de doelstellingen uit de banenafspraak wederom niet. In plaats van de gewenste 10.000 banen, realiseerde de overheid tot nu toe 6.471 extra banen, waarvan 2875 in 2017.

 

Meer uniformiteit in ondersteuning

Ondanks hun goede resultaten, blijft het voor werkgevers lastig dat de ondersteuning vanuit de overheid overal anders is georganiseerd. MKB-Nederland en VNO-NCW blijven daarom pleiten voor meer uniformiteit. Een ander punt van zorg blijft de beschikbaarheid van voldoende, gemotiveerde mensen die in staat zijn om te werken. De ondernemersorganisaties roepen gemeenten en UWV op hun investeringen om mensen werkfit te maken te intensiveren.

 

‘Door inbesteden niet meer banen. Wel door samenwerking’

Staatssecretaris Van Ark stuurde ook het Onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden voor de overheid om de banenafspraak te realiseren naar de Tweede Kamer. ‘Banencommissaris’ Aart van der Gaag roept de overheid nogmaals op om te kiezen voor samenwerking met het bedrijfsleven bij het voldoen aan de banenafspraak. ‘Inbesteding levert alleen geschuif met werkgelegenheid op, zegt Van der Gaag. ‘En een overheid die boetes aan zichzelf oplegt, helpt echt geen enkele arbeidsgehandicapte aan het werk.’