Goede koerswendingen kabinet, maar zorgen over fiscaal jojobeleid

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
17-09-2019

"Het is goed dat de lasten voor burgers worden verlaagd. Dat hebben we steeds bepleit en was broodnodig. Ook de verlaging van de vennootschapsbelasting (vpb) in de eerste schijf is een goede stap voor kleine ondernemers. Het uitstellen van de lastenverlichting in de tweede schijf is echter tégen de afspraken in het regeerakkoord." Dat zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland in een eerste reactie op de Miljoenennota.

 

Extra geld voor woningbouw

Vonhof vindt dat het kabinet een aantal terechte afslagen maakt in de nieuwe begroting. Zo komt er extra geld voor woningbouw. Goed is dat er onderzoek komt of meer geïnvesteerd kan worden in infrastructuur en nieuwe technologie. Het is verder goed dat het kabinet de wig verkleint en zorgt dat mensen netto meer van hun loon(stijging) overhouden in de portemonnee.

 

Lasten voor burgers omlaag

Over het fiscale beleid van dit kabinet is Vonhof minder te spreken. Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland: "Het is goed dat de lasten voor burgers worden verlaagd. Dat hebben we steeds bepleit en was broodnodig. Ook de verlaging van de vennootschapsbelasting (vpb) in de eerste schijf is een goede stap voor kleine ondernemers.

 

Fiscaal jojobeleid

Het uitstellen van de lastenverlichting in de tweede schijf is echter tégen de afspraken in het regeerakkoord en is met deze rijksbegroting ook onnodig. Dit raakt tienduizenden mkb-ondernemers, terwijl de lasten voor bedrijven deze kabinetsperiode al met 5 miljard oplopen. Nu deze verlaging niet doorgaat, moet óók de belastingverhoging op ondernemen (Box 2) wat mij betreft van tafel. Er is sprake van fiscaal jojobeleid, terwijl ondernemers juist zekerheid nodig hebben om te kunnen investeren."

 

Oog hebben voor bredere effecten

De aangekondigde inperking van de zelfstandigenaftrek raakt hard werkende kleine ondernemers met bijvoorbeeld een eenmanszaak of vof, terwijl die maatregel is bedoeld om schijnzelfstandigheid aan te pakken. Die profiteren zo dus minder van de lastenverlichting dan de gewone burger. "Over de 0,6 miljard die hiermee wordt opgehaald gaan we graag in gesprek met het kabinet, zodat deze middelen beschikbaar blijven voor ondernemers." Daarnaast wijst Vonhof op de gevaren om de verliesverrekening in de winstbelasting in te perken, zoals het kabinet van plan is. "We moeten goed oog hebben voor de effecten op het bredere bedrijfsleven en onze positie als Nederland handelsland. Niet voor niks hebben andere landen ook dit soort regelingen. Je zou dit moeten betrekken in het bredere onderzoek naar modernisering van het fiscale stelsel, met oog voor alle kanten van de medaille."

 

Verruiming werkkostenregeling

De MKB-voorzitter is verder wel te spreken over de verruiming van de werkkostenregeling, de verbeteringen in de WBSO-regeling extra geld voor nieuwe technologie, middelen voor startende en doorgroeiende innovatieve bedrijven en geld om circulaire projecten in onder meer de grond-, weg- en waterbouw te stimuleren. Dat helpt ondernemers bij verdere verduurzaming.

 

Grote economische risico’s

MKB-Nederland maakt zich zorgen over de vele risico's die de Nederlandse economie negatief kunnen beïnvloeden, zoals een no-deal Brexit, het Amerikaans-Chinese handelsconflict, de vertraging van de economie in Duitsland, de stikstof-impasse en enkele klimaatmaatregelen. "Al deze onzekerheden vragen om een vooruitziende blik van het kabinet, om te werken aan een beter ondernemingsklimaat en te starten met de projecten van de toekomst."

 

Lees hier het complete persbericht van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland

 

 

Jacco Vonhof vraagt om actie Tweede Kamer in deze video