Hennis: 'We moeten kijken waar we het bedrijfsleven kunnen helpen'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
15-09-2016

Nederlandse bedrijven die opereren op de defensiemarkt zijn heel erg gebaat bij meer openheid op de Europese markt. Dat betoogt minister Hennis van Defensie in het nieuwste nummer van opinieblad Forum van VNO-NCW dat vandaag verscheen. 'Het level playing field is er nu nog niet en tot die tijd moeten we kijken waar we het Nederlandse bedrijfsleven kunnen helpen om goed gepositioneerd te blijven. Dat is wel zo fair.’

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer bepleitte onlangs al een jaarlijks extra bedrag van 1 miljard euro voor Defensie. Hij deed dat in het bijzijn van Hennis op de bijeenkomst NL Veilig in Europa en de wereld, onderdeel van de campagne NL Next Level. Ondernemers pleiten daarin voor een brede Veiligheidsagenda, waarbij veiligheidsrisico’s en opkomende instabiliteit via defence, diplomacy en development worden aangepakt. Minister Hennis reageerde daarop met de uitspraak: ‘Defensie heeft het bedrijfsleven nodig en het bedrijfsleven Defensie.’

Europese defensiemarkt

Hennis vindt meer openheid op de Europese defensiemarkt van levensbelang voor Nederlandse bedrijven. 'Met alle respect, we zijn bescheiden van omvang. Ons bedrijfsleven heeft veel te leveren, maar op dit moment zit de Europese markt behoorlijk op slot, omdat bepaalde landen onder die noemer staatsveiligheid de eigen bedrijven beschermen. Dat staat het Nederlandse bedrijfsleven dat heel erg grensoverschrijdend gericht is, enorm in de weg. Ik heb er belang bij dat ik Nederlandse bedrijven goed positioneer voor mijn eigen behoefte en tegelijkertijd wil ik ook dat zij zoveel mogelijk profiteren van een open Europese markt.’

Meer dan grondgebied

Nederland geeft al jaren te weinig geld uit aan defensie. Minister Jeanine Hennis denkt dat er 2 miljard euro nodig is om alle bezuinigingen van de afgelopen twintig jaar, weer helemaal up to date te brengen. ‘Defensie gaat allang niet alleen meer om de verdediging van Nederlands grondgebied, maar vooral om cyber, energie, grondstoffen en handelslijnen. De afgelopen twee decennia is vergaand bezuinigd, terwijl er tegelijkertijd steeds vaker een beroep op de krijgsmacht werd gedaan, Op een gegeven moment gaat dat knellen. En niet zo’n heel klein beetje. ’