‘Inbesteden overheid ontneemt ondernemer eerlijke kans op werk’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
13-12-2017

MKB-Nederland is blij met de steun in de Tweede Kamer voor de vandaag ingediende motie van CDA en VVD, waarin zij het kabinet vragen om een digitaal register inbesteden. Daar moeten overheden alle economische activiteiten die zij in eigen beheer willen gaan uitvoeren vooraf melden, zodat ondernemers nog de mogelijkheid hebben om betere of goedkoper alternatieven te bieden. 'Die transparantie ontbreekt nu volledig', zegt voorzitter Michaël van Straalen, 'terwijl we het inbesteden door overheden alleen maar zien toenemen. Met grote consequenties voor ondernemers die na jaren van goede diensten zo buiten spel worden gezet.'

 

'We horen het vanuit vele kanten', aldus de voorzitter van MKB-Nederland. 'Van schoonmaak en beveiliging tot groenvoorziening en ICT. Overheden organiseren economische activiteiten steeds vaker in eigen beheer en sluiten ondernemers daarmee van de een op de andere dag uit van een markt waarop zij al jaren actief zijn geweest.'

 

Onnodige concurrentie

De gevolgen voor bedrijven én hun medewerkers die het treft zijn groot. 'Je kunt hiervan niet zeggen dat dit onder het normale ondernemersrisico valt, want als ondernemer kun je niets tegen zo’n beslissing beginnen. Het heeft er ook niet mee te maken dat jij je werk niet goed hebt gedaan of te duur bent. Er liggen doorgaans heel andere motieven aan inbestedingen ten grondslag. Maar het is onnodige concurrentie. Zo groeit de overheid bovendien maar door en wordt er onvoldoende gebruik gemaakt van de kracht van ondernemerschap om innovaties en maatschappelijke effecten beter en vaak goedkoper te realiseren.'

 

Boter bij de vis

Het kabinet schrijft in het regeerakkoord dat het voor een juist besluit over in- of uitbesteden essentieel is dat vooraf de bedrijfseconomische en maatschappelijke gevolgen in beschouwing worden genomen. Van Straalen wil boter bij de vis: 'Dat moet gebeuren via een wettelijk genormeerd transparant en objectief besliskader. Een eerste stap daartoe is een digitaal register waar overheden alle voornemens rond inbesteden vooraf moeten melden. Ondernemers hebben dan nog de tijd om een beter alternatief te bieden. Zo krijgen ze een eerlijke kans.'

 

Besluiten terugdraaien

MKB-Nederland vindt dat de Rijksoverheid zelf het goede voorbeeld moet geven door bij schoonmaakactiviteiten, beveiliging, ICT-diensten, informatiediensten enzovoorts eerst de markt te bevragen. Ook moeten de inbestedingsbesluiten van Rutte II, waaronder schoonmaak en beveiliging, worden teruggedraaid, omdat de markt prima in staat is deze diensten tegen een betere prijs en kwaliteit te leveren. Hetzelfde geldt voor standaard ICT-diensten en producten, zoals bouw en beheer van datacentra en werkplekken voor medewerkers, die nu door een steeds grotere interne rijksdienst SSC-ICT worden uitgevoerd.