'Innovatiebeleid kan verder worden versterkt'

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
06-12-2017

Nederland scoort goed op het gebied van innovatie, en het kabinet zorgt met het innovatiebeleid voor continuïteit daarvan, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Dat beleid kan wel worden versterkt met extra uitgaven en het schrappen van enkele bezuinigen, schrijven de ondernemersorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer. Volgende week wordt de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat behandeld.

 

Topsectoren

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) zou moeten worden gecontinueerd met de huidige percentages, en daarvoor is volgend jaar 79 miljoen euro nodig. In het topsectorenbeleid zou extra ruimte moeten komen voor publiek-private samenwerking, instellingen voor toegepast onderzoek, het midden- en kleinbedrijf en het innovatiekrediet.

 

Octrooisysteem

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het 'onbegrijpelijk' dat de regeling voor Innovatie Prestatie Contracten (IPC) niet wordt doorgezet. 'Naast de ontwikkeling van kennis is het gebruik en toepassing ervan in het technologievolgend midden- en kleinbedrijf van belang.' Ook is het 'onverstandig' dat EZK 1 miljoen euro bezuinigt op het nationale octrooisysteem. 'Want voor het innovatief bedrijfsleven is een kwalitatief betrouwbaar en robuust octrooistelsel van groot belang.'